Аннотації

Автор(и):
Є.Ю.Катаєва., Н.С.Ничипорук
Дата публікації:

25.11.2011

Анотація (укр):

Наведено методику оцінки ефективності як характеристики якості програмного забезпечення.Оцінюванняпрограммногозабезпечення проведено на прикладіавтоматизованоїінформаційноїсистеми «Екіпаж».

Анотація (рус):

Приводится методика оценки эффективности как характеристики качества программного обеспечения.

Анотація (англ):

Methodology is given as an evaluation of characteristics of software quality.

Література:

  1. Эффективностьсистемы. http://ru.wikipedia.org/wiki/Эффективность_системы.
  2. Качествопрограммногообеспечения. http://ru.wikipedia.org/wiki/Качество_программного_обеспечения.
  3. ГОСТ 15467. Управлениекачествомпродукции. Основныепонятия. Термины и определения.
  4. ГОСТ 28806-90. Качествопрограммныхсредств. Термины и определения.
  5. ГОСТ 28195-99. Оценкакачествапрограммныхсредств. Общиеположения.
  6. Планирование  и контроль уровнякачества. http://www.hse.ru/