Аннотації

Автор(и):
В.О.Поколенко., Д.О.Приходько., О.В.Сліпенчук
Дата публікації:

28.01.2011

Анотація (укр):

Розроблено нову  сітьову  модель  управління будівництвом, здатну наблизити рівень організації будівництва до євровимог через реалізацію засад девелоперського управління будівельного проекту.

Анотація (рус):

Разработано новую сетевую модель управления строительством, способной приблизить уровень организации строительства до евровимог через реализацию принципов девелоперского управления строительного проекта.

Анотація (англ):

Paper develops a new model of changing any construction capable to approximate the level of construction to yevrovymoh developer through the implementation of the principles of construction project.

Література:

  1. Ушацький С.А. Системно-управлінські та інжинірингові засади впровадження інновацій в організацію будівництва // Монографія.- К.: Науковий світ, 2003.-  216 с.
  2. Шляхи підвищення інвестиційної  діяльності в Україні:  Монографія /За заг. ред. В.Г.Федоренка.- Ніжин: Аспект-поліграф,2009.-724 с.
  3. Тян Р.Б. Выбор варианта инвестирования программы на сетевой структуре. / Р.Б.Тян, Ф.И. Павлов // Збірник наукових праць ДНУ.- Вип.87. Економіка: проблеми теорії та практики. - Дніпропетровськ, 2009. - С.27-36.
  4. Млодецкий В.Р., Божанова В.Ю. Оперативное управление инвестиционным проектом на основе интервальных показателей зффективности
    // Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури. - 2008. - №11.-С.4-12.
  5. Шпаков А.В. Використання сітьових моделей "роботи-вершини" в практиці відбору проектів інвестиційно-діагностичними підрозділами корпорацій
    // Научно-техн. сборник "Коммунальное хозяйство городов", Вып.49.-К.: Техніка, 2008.- С.253-258.