Аннотації

Автор(и):
Г.В.Ста­р­че­н­ко., І.­А.Ба­ра­нюк
Дата публікації:

28.01.2011

Анотація (укр):

Розглянуто сутність організаційних проектів, надано визначення поняття якості організаційного проекту. Запропоновано  системну модель та алгоритм комплексного управління якістю організаційного проекту.

Анотація (рус):

Рассмотрено сущность организационных проектов, дано определение понятия качества организационного проекта. Предложена системная модель и алгоритм комплексного управления качеством организационного проекта.

Анотація (англ):

The essence of organizational projects is given, is defined concepts of quality of the organizational project. The system model and algorithm of complex quality management of the organizational project is offered.

Література:

1.Новиков Д.А. Теория управления организационными системами / Д.А. Новиков. – М. : МПСИ, 2005.  –  584 с.

2. Quality management systems — Guidelines for quality management in projects (ISO 10006:2003 E).  –  ISO-2003. – 36 c.

3. Новиков Д.А. Модели и методы организационного управления инновационным развитием фирмы

/ Д.А. Новиков, А.А. Иващенко. – М. : КомКнига, 2006.  –  332 с.

4.   Бушуев С.Д. Управление проектами: Основы профессиональных знаний и система оценки компетенции проектных менеджеров / С.Д. Бушуев, Н.С. Бушуева   (National Competence Baseline, NCB UA Version 3.0)  — К. : ІРІДІУМ, 2006. – 208 с.

5. Старченко Г.В. Системна модель управління якістю в проектах / Г.В. Старченко // Управління проектами: стан та перспективи. Тези доповідей. Міжнародної науково-практичної конференції.  –  Миколаїв. : "НУК", 2005. – С. 162–164.

6. Старченко Г.В. Оцінка ефективності проекту за допомогою системної моделі управління якістю проектів / Г.В. Старченко // Управління проектами: стан та перспективи. Тези доповідей. Міжнародної науково-практичної конференції. – Миколаїв. : "НУК", 2007.  – 
С. 260–263.