Аннотації

Автор(и):
Н.П. Крап., В.М. Юзевич
Дата публікації:

23.10.2012

Анотація (укр):

Для ефективного управління конфігурацією проектів туристичних потоків запропоновано використовувати засоби факторного аналізу.

Анотація (рус):

Для эффективного управления конфигурацией проектов туристических потоков предложено использовать средства факторного анализа.

Анотація (англ):

To effectively manage confit-huratsiyeyu projects proposed tourist flows used-ing means of factor analysis.

Література:

  1. Грабовецький Б. Є. Економічне прогнозування та планування / Б. Є. Грабовецький. – К.: Центр навчальної літератури, 2003. – 188 с.
  2. Колесник О. О. Економіка і статистика туристичного ринку: монографія / О. О. Колесник. – Житомир : ЖДТУ, 2011. - 196 с.
  3. Лейбкинд А. Р. Математические методы и модели формирования организационных структур управления / А. Р. Лейбкинд, Б. Л. Рудник, А. А. Тихомиров.  –  М.: Из–во Моск. ун–та, 1982. – 230с.
  4. Лейбкинд А. Р. Математические модели синтеза организационных структур управления / А. Р. Лейбкинд, Б. Л. Рудник, А. И. Чухнов. – М.: ВНИСИ ГКИТ АН СССР, 1978. – 64 с.
  5. Мамчин Т. І. Статистичний аналіз даних з пакетом STATISTICA // Навч.-метод. посібник /
    Т. І. Мамчин, А. Я. Оленко, М. М. Осипчук, В. Г. Шпортюк. – Дрогобич: Видавнича фірма
    “ Відродження ”, 2006. – 208 с.