МЕТОДОЛОГІЯ УПРАВЛІННЯ КОНФІГУРАЦІЄЮ ПРОЕКТІВ ЗАСОБАМИ ФАКТОРНОГО АНАЛІЗУ

Заголовок (російською): 
МЕТОДОЛОГИЯ УПРАВЛЕНИЯ КОНФИГУРАЦИЕЙ ПРОЕКТОВ СРЕДСТВАМИ ФАКТОРНОГО АНАЛИЗА
Заголовок (англійською): 
METHODOLOGY CONFIGURATION MANAGEMENT OF MEANS FACTOR ANALYSIS
Автор(и): 
Н.П. Крап., В.М. Юзевич
Ключові слова (укр): 
проект, управління проектами, конфігурація проектів, факторний аналіз, експертний метод, туристичні потоки
Анотація (укр): 
Для ефективного управління конфігурацією проектів туристичних потоків запропоновано використовувати засоби факторного аналізу.
Анотація (рус): 
Для эффективного управления конфигурацией проектов туристических потоков предложено использовать средства факторного анализа.
Анотація (англ): 
To effectively manage confit-huratsiyeyu projects proposed tourist flows used-ing means of factor analysis.
Публікатор: 
Київський національний університет будівництва і архітектури
Назва журналу, номер, рік випуску (укр): 
Управління розвитком складних систем, номер 12, 2012
Мова статті: 
Українська
Формат документа: 
application/pdf
Документ: 
Дата публікації: 
23 Октябрь 2012
Номер збірника: 
Розділ: 
Управління проектами
Університет автора: 
Львівський інститут економіки і туризму, Львів; Фізико-механічний інститут НАН України, Львів
Литература: 
  1. Грабовецький Б. Є. Економічне прогнозування та планування / Б. Є. Грабовецький. – К.: Центр навчальної літератури, 2003. – 188 с.
  2. Колесник О. О. Економіка і статистика туристичного ринку: монографія / О. О. Колесник. – Житомир : ЖДТУ, 2011. - 196 с.
  3. Лейбкинд А. Р. Математические методы и модели формирования организационных структур управления / А. Р. Лейбкинд, Б. Л. Рудник, А. А. Тихомиров.  –  М.: Из–во Моск. ун–та, 1982. – 230с.
  4. Лейбкинд А. Р. Математические модели синтеза организационных структур управления / А. Р. Лейбкинд, Б. Л. Рудник, А. И. Чухнов. – М.: ВНИСИ ГКИТ АН СССР, 1978. – 64 с.
  5. Мамчин Т. І. Статистичний аналіз даних з пакетом STATISTICA // Навч.-метод. посібник /
    Т. І. Мамчин, А. Я. Оленко, М. М. Осипчук, В. Г. Шпортюк. – Дрогобич: Видавнича фірма
    “ Відродження ”, 2006. – 208 с.