Аннотації

Автор(и):
Ю.Н. Харитонов
Дата публікації:

31.05.2012

Анотація (укр):

На основі моделі проактивного управління проектами реконструкції систем теплопостачання запропоновано метод алгоритмічного управління, що забезпечує уніфікацію процесів управління.

Анотація (рус):

На основе модели проактивного управления проектами реконструкции систем теплоснабжения предложен метод алгоритмического управления, обеспечивающий унификацию процессов управления.

Анотація (англ):

Based on the model of proactive project management reconstruction of heating systems a method of algorithmic control providing standardization of management processes.

Література:

  1. Енергетична стратегія України на період до 2030 року // Відомості Міністерства палива та енергетики України, Інформ. - анал. бюлетень МПЕ: Спецвипуск. – К.: МПЕ, 2006. – 114 с.
  2.  Євтухова Т.О. Сучасний стан комунальної енергетики України [Текст] / Т.О. Євтухова, А.І. Симборский // Проблеми загальної енергетики, 2008.–№17– С. 31-36.
  3. Energy Conservation Best Practices The Communal Services Sector: Heat Supply, Water Supply. Tariff Reform and Communal Services Enterprises Restructuring in Ukraine. Contract num.: OUT LAG-I-805-99-00035-00 Task Order 805.
  4. Методичні  рекомендації з розроблення енерго - таекологоефективних схем теплопостачання населених пунктів  України. Наказ Мінбуду України від 26 квітня 2006 р. № 147.
  5. Харитонов Ю.Н. Модель проактивного управления в проектахреконструкции муниципальных систем теплоснабжения [Текст] /Ю.Н. Харитонов // Вісник інженерної академії України: Теоретичний та науково-практичний журнал:– Київ, 2010.– №3-4.–С.284-287.