Аннотації

Автор(и):
Ю.В. Ольшевський
Дата публікації:

28.01.2011

Анотація (укр):

Розглянуто особливості створення системи інформаційного забезпечення експлуатації автомобільної техніки будівельних організацій, компаній і фірм, її структурно-функціональна схема та принцип функціонування.

Анотація (рус):

Рассмотрено особенности создания системы информационного обеспечения эксплуатации автомобильной техники, ее структурно-функциональная схема и принцип функционирования.

Анотація (англ):

Is devoted to the particularities of information system creating for the providing exploitation of automobile technique.

Література:

  1. Експлуатація та ремонт військової техніки. Терміни і визначення. ДСТУ В3576-97. [Чинний від 1998–07–01] – К. : Держстандарт України, 1997. – 58 с. – (Національні стандарти України).
  2. Техническая эксплуатация автомобилей / Под редакцией Е. С. Кузнецова. – М. : Транспорт, 1991. – 413 с.
  3. Кузнецов Е. С. Управление технической эксплуатацией автомобилей / Е. С. Кузнецов. – М. : Транспорт, 1990. – 272 с.
  4. Інформаційні технології і сучасна збройна боротьба / Пермяков О.Ю., Сбитнєв А.І. – Луганськ: Знання, 2008. – 204 с.
  5. Соловйов В.І. Організація експлуатації авіаційної техніки / В.І. Соловйов . – Київ: НАОУ, 2005. – 222 с.
  6. Информационные технологии управления: Учеб. Пособие для вузов /Под ред. проф. Г.А. Титоренко. – 2-у изд., доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. – 439 с.