Аннотації

Автор(и):
А.О. Бродська
Дата публікації:

17.05.2013

Анотація (укр):

Розглянуто особливості використання інформаційних технологій в управлінні проектами підприємств. Обґрунтовано необхідність використання інформаційних технологій, досліджено механізми впровадження інформаційних технологій в управління проектами.

Анотація (рус):

Рассмотрены особенности использования информационных технологий в управлении проектами предприятий. Обоснована необходимость использования информационных технологий, исследованы механизмы внедрения информационных технологий в управление проектами.

Анотація (англ):

The features of the use of information technology in project management companies. The necessity of using information technologies, investigated the mechanisms of information technology in project management.

Література:

1. Бурков В.Н. Как управлять проектами / В.Н. Бурков., Д.А. Новиков. – М.: Синтег, 1997.– 188 с.

2. Тарасюк Г.М. Управління проектами: навч. посібник для студентів вищих навчальних закладів / Г.М. Тарасюк. - 2-е вид. – К.: Каравела, 2006 -320 с.

3. Вілфрід Т. Проектний менеджмент. Конспект лекцій і семінарів / Т. Вілфрід. – Тернопіль: Економічна думка, 2001. – 95 с.

4. Дубинин Є. Финансовое управление по проектам / Є. Дубинин. – [Електронний ресурс] – Режим доступа: http://www.cfin.ru/press/management/1998-6/11.shtml