Аннотації

Автор(и):
О.І. Полотай
Дата публікації:

17.05.2013

Анотація (укр):

Наведено напрями удосконалення управління проектами запровадження дистанційного навчання. Описано технологію розрахунку вартості розроблення дистанційного курсу. Показано процес оцінювання ефективності дистанційного навчання засобами агентно-орієнтованого моделювання.

Анотація (рус):

Приведены направления совершенствования управления проектами внедрения дистанционного обучения. Описана технология расчета стоимости разработки дистанционного курса. Показан процесс оценки эффективности дистанционного обучения средствами агентно-ориентированного моделирования.

Анотація (англ):

Shows directions for improvement of project management implementation of distance learning. Calculating the cost of the technology for distance courses. Displaying the evaluation of efficiency of distance learning means agent-based modeling.

Література:

  1. Ноздріна Л.В. Засади агенто-орієнтованого моделювання дистанційного навчання / Ноздріна Л.В., Полотай О.І. // Совренменные информационные технологии в экономике и управлении предприятиями, программами и проетами : сб. матер. 10-й Междунар. науч.-практ. конф., 2012. – Харьков : Изд-во НАУ им. Н.Е. Жуковского. – С. 268-269
  2. Ноздріна Л.В. Особливості розробки нормативного забезпечення дистанційної освіти у ВНЗ / Л.В Ноздріна // Розвиток ринку послуг вищої освіти в контексті болонського процесу і вдосконалення конкурентної діяльності ВНЗ : зб. матер. наук.-метод. конф. – Львів : Вид-во ЛКА, 2008. – С. 182-191
  3. Ноздріна Л.В. Проектно-орієнтоване управління запровадження дистанційної освіти у ВНЗ (досвід ЛКА) / Л.В. Ноздріна // Управління проектами: стан і перспективи : зб. матер. 4-ї Міжнар. наук.-практ. конф. – М. : Изд-во НУК, 2008. – С. 114-117
  4. Morgan Brian M. Running Head: Determining the costs of online courses / Brian M. Morgan // Marshall University, 2006. – P. 121.