Аннотації

Автор(и):
М.І. Рич
Дата публікації:

17.05.2013

Анотація (укр):

Розкрито особливості ролей зацікавлених сторін в соціальних та комерційних проектах. Розглянуто ключові кроки аналізу та формування цінностей у зацікавлених сторін у цих проектах.

Анотація (рус):

Раскрыты особенности ролей заинтересованных сторон в социальных и коммерческих проектах. Рассмотрены ключевые шаги анализа и формирования ценностей у заинтересованных сторон в этих проектах.

Анотація (англ):

The features of roles of the interested parties are exposed in social and commercial projects. The key steps of analysis and forming of values are considered at the interested parties in these projects.

Література:

  1. Геращенко Н.О. Концепція формування цілей проектів соціального розвитку / Н.О. Геращенко // Управління розвитком складних систем – 2012 - №9 –
    С.27-29
  2. Медведєва О.М. Фактологічний базис управління взаємодією в проектних ситуаціях / О.М. Медведєва // Управління розвитком складних систем – 2012 - №10 – С.61-71
  3. Верба В. А. Проектний аналіз: підручник / В.А. Верба, О.А. Загородніх. – К.: КНЕУ, 2000. – 322 с.
  4. Ткачук А., Толкованов В., Марковський С., [та ін.]. Конкурентоспроможність територій : практ. посіб./ А. Ткачук, В. Толкованов, С. Марковський, [та ін.]. – К.: Легальний статус, 2011. – 252 с
  5. Donaldson T., Preston L.E. The stakeholder theory of the corporation: Concepts, evidence, and implications // Academy of Management Review. – 1995. –№ 20. – P. 65-91.
  6. Freeman R. E. Strategic Management: A stakeholder approach / R.E. Freeman. — Boston: Pitman, 1984