Аннотації

Автор(и):
С.В. Цюцюра., О.В. Криворучко., М.І. Цюцюра
Дата публікації:

17.05.2013

Анотація (укр):

Висвітлено проблеми прозорості та особливостей участі громадськості й представників влади в бюджетному процесі з метою реалізації єдиної кадрової політики в державних структурах та впровадження єдиного ціннісного підходу в управлінні проектами розвитку.

Анотація (рус):

Освещены проблемы прозрачности и особенностей участия общественности и представителей власти в бюджетном процессе с целью реализации единой кадровой политики в государственных структурах и внедрения единого ценностного подхода в управлении проектами развития.

Анотація (англ):

The problems of transparency and characteristics of public participation and government officials in the budget process to implement a unified personnel policy in government and the introduction of a single value approach to project management development.

Література:

  1. Цюцюра С.В., Криворучко О.В., Цюцюра М.І Ключові показники ефективності. Принципи розробки ключових показників ефективності для бюджетної сфери. // Управління розвитком складних систем. – 2012. – Вип. 10. – С. 87-92.
  2. Клочков А. К. KPI и мотивация персонала. Полный сборник практических инструментов. — Эксмо, 2010. — 160 с. — ISBN 978-5-699-37901-9
  3. Литягин А.А. и др. Реальное целевое управление. Практика реального внедрения и использования GOAL-технологии А. Литягина. — Альпина Паблишерз, 2010. — 352 с. — ISBN 978-5-9614-1071-6.
  4. Мейер М.В. Оцінка ефективності бізнесу / Пер. з англ. – М.: Ізд-во "Вершина", 2008.
  5. Дерлоу Д. Ключові управлінські рішення. Технологія прийняття рішень: Пер. з англ. – К.: Всеувито, Наукова думка, 2001. – 242 с. – (Сер. "Усе про менеджмент").