Аннотації

Автор(и):
С.В. Иносов., В.М. Корниенко
Дата публікації:

17.05.2013

Анотація (укр):

Доведено, що ПІД-алгоритм регулювання близький до гранично досяжного ідеалу в реальних умовах автоматичного регулювання теплових процесів. Саме тому він використовується в усіх регулюючих мікроконтролерах і не змінювався протягом майже 100 років. Спроби замінити ПІД-алгоритм більш досконалим приречені на невдачу для типових промислових об’єктів регулювання.

Анотація (рус):

Доказано, что ПИД-алгоритм регулирования близок к предельно достижимому идеалу в реальных условиях автоматического регулирования тепловых процессов. Именно поэтому он используется во всех регулирующих микроконтроллерах и не подвергался усовершенствованию на протяжении почти 100 лет. Попытки заменить ПИД-алгоритм более совершенным обречены на неудачу для типовых промышленных объектов регулирования.

Анотація (англ):

It has been proved, that PID control algorithm is close to ultimate ideal in real conditions of automatic regulation of heating processes. That’s just why it is used in all regulating microcontrollers and hasn’t undergone any upgrading for almost 100 years. Any attempt to substitute PID algorithm for any better one is doomed to failure, for typical industrial plants.

Література:

  1. Попович М.Г., Ковальчук О.В. Теорія автоматичного керування: Підручник для ВУЗів. – К.: Либідь, 1997, – 315 с.
  2. Євстіфєєв В.О. Теорія автоматичного керування. – Ч.1. – Безперервні лінійні та нелінійні системи: Навчальний посібник для ВУЗів. – Кременчук: ПП Щербатих О.В., 2006. – 288 с.