Аннотації

Автор(и):
О.В. Горда., О.О. Пузько
Дата публікації:

17.05.2013

Анотація (укр):

Визначено актуальність та проаналізовано проблеми впливу компонентів тракту формування зображення дефекту типу «тріщина» на розв’язання задачі ідентифікації об’єкта у оптичному діапазоні, що пов’язані з внесенням спотворень та втратою інформації, що обґрунтовує необхідність розробки формалізованої моделі тракту. Визначено основні залежності представлення зображення від умов зйомки та компонентів формування зображення.

Анотація (рус):

Определена актуальность и проведен анализ проблем влияния формирующего тракта съемки дефекта типа «трещина» для решения задачи идентификации объекта в оптическом диапазоне.

Анотація (англ):

Actuality is certain and the analysis of problems of influence of forming highway of survey of defect of type is conducted "crack" for the decision of task of authentication of object in an optical range.

Література:

  1. Волосов Д.С. Фотографическая оптика. – М.: Искусство, 1971.
  2. Сойфера. В.А Методы компьютерной обработки изображений., Физматлит, 2001.
  3.  Горда О.В. Фільтрація зображень дефекту типу «тріщина» в оптичному діапазоні web-камер //Техніка будівництва –  2009, №21– С.134-138.
  4. Горда О.В. Дослідження функції присутності дефекту типу «тріщина»на цифрових зображеннях об’єктів будівництва. // Управління розвитком складних систем, Київ –Вип. 10, 2011, – С.112-114.