Аннотації

Автор(и):
Н.І. Полтораченко
Дата публікації:

17.05.2013

Анотація (укр):

Розглянуто задачу розташування джерел цільового продукту при проектуванні інженерної мережі з інтервальними та нечіткими числами, які виражають невизначеність вихідних даних. Запропоновано варіанти розв’язання задачі.

Анотація (рус):

Рассмотрена задача размещения источников целевого продукта при проектировании инженерной сети с интервальными и нечеткими числами, которые выражают неопределенность исходных данных. Предложен алгоритм решения задачи.

Анотація (англ):

Article is devoted to the problem of placing of sources of target produce of engineering network with fuzzy numbers which show ambiguity of input data. Algorithms of the solution of the problem are suggested.

Література:

1. Атаманчук В.В., Особливості розвитку систем теплопостачання й шляхи їх оптимізації // Містобудування та територіальне планування / В.В.Атаманчук: Наук.-техн.зб. – К.; КНУБА, 2009. – Вип.35. – С.25-33.

2. Храменков С.В. Стратегия модернизации водопроводной сети / С.В. Храменков. – М.: Стройиздат, 2005.

3. Стратегія проведення моніторингу й реформування систем муніципального водопостачання // Водопостачання та водовідведення / Н.Г. Насонкіна,
В.В. Дорофієнко, В.М. Маслюк, С.Є. Антоненко,
В.М Сахновська: Виробничо-практичний журнал. – К., 2009. - №2. – С.2-8.

4. Демченко В.В. Переваги онтологічного підходу до розподіленого моделювання інженерних та транспортних мереж // Містобудування та територіальне планування / В.В. Демченко: Наук.-техн.збірник. – К., КНУБА, 2008. – Вип.29. – С.79-83.

5. Застосування функціонально- динамічних схем для моделювання інженерної мережі водопостачання міста // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки / П.І. Анпілогов, В.М. Михайленко, А.П. Анпілогов,
Ю.В.  Кошарна: Наук.-техн.збірник. – К., КНУБА, 2007. – Вип.27 . – С.8-13.

6. Зайченко Ю.П. Дослідження операцій /
Ю.П. Зайченко: Підручник. – К., 2000. – 688 с.