Аннотації

Автор(и):
Н.В. Тістол
Дата публікації:

17.05.2013

Анотація (укр):

Розглянуто підходи щодо розробки інтегрованої моделі процесу оцінки якості житлового середовища з використанням сучасних інформаційних технологій. Визначено параметри житлового середовища, кількісні та якісні параметри, міру впливу параметрів на якість.

Анотація (рус):

Рассматриваются подходы к разработке интегрированной модели процесса оценки качества жилищной среды с использованием информационных технологий. Определены параметры жилищной среды, количественные и качественные параметры, мера влияния на качество.

Анотація (англ):

The approaches to the development of an integrated model of the evaluation of quality of housing environment using information technology. The parameters of the residential environment, the quantitative and qualitative parameters, the measure of effect on quality.

Література:

  1. Клюшниченко Є.Є. Управління містом: Навчальний посібник. – К.: КНУБА, 2003. – 260 с
  2. Клюшниченко Є.Є. Формування житлового середовища: Навчальний посібник – К.: КНУБА, 2006. – 164 с.
  3. Лісниченко С.В. МІстобудівна оцінка якості житлового середовища 05.23.20 - Містобудування та територіальне планування КНУБА. Київ. 2007
  4. Літошенко Г.В. Стандартизація і оцінка комфортності житла. 18.00.01 – теорія архітектури, реставрація пам‘яток архітектури. КНУБА, Київ, 2004.
  5. Шевченко І.О. Системне моделювання житлового середовища для оцінки його якості. 18.00.01 - теорія архітектури, реставрація пам'яток архітектури. Харківський державний технічний університет будівництва та архітектури, Харків, 2006.