Аннотації

Автор(и):
Ю.И. Бурименко., Н.Ю. Вороная., М.В. Копытина.
Дата публікації:

26.06.2013

Анотація (укр):

Запропоновано критерій, що дає змогу планувати і коригувати процес формування фінансового профілю інвестиційної програми розвитку підприємства при ймовірнісних і нечітких грошових потоках.

Анотація (рус):

Предложен критерий, позволяющий планировать и корректировать процесс формирования финансового профиля инвестиционной программы развития предприятия при вероятностных и нечетких денежных потоках.

Анотація (англ):

A criterion to plan and adjust the process of forming the financial profile of the investment program in the company's development of probabilistic and fuzzy cash flows.

Література:

1. Азаров М.Я. Инновационные механизмы управления программами развития / М.Я. Азаров, Ф.А. Ярошенко, С.Д. Бушуев. – К.: Саммит-Книга, 2011. – 528 с.

2. Ганущак-Єфименко Л. М. Методи управління інноваційним розвитком підприємства / Л.М. Ганущак-Єфименко // Актуальні проблеми економіки, 2010. – №11(113). – С. 83-95.

3. Керівництво з управління інноваційними проектами та програмами підприємств: Монографія // Перекл. з японського під ред. проф. Ярошенка Ф.О. – К.: Новий друк, 2010. – 160 с.

4. Рач В. А. Управління проектами : Практичні аспекти реалізації стратегій регіонального розвитку / В.А. Рач, О. В. Россошанська,О. М. Медведева; за ред. В.А. Рача. – К.: «К.І.С.», 2010. – 276 с.

5. Вороная Н. Ю. Организационно-управленческая структура предприятия при проектном развитии предприятия / Н. Ю. Вороная // Управління проектами та розвиток виробництва : Зб. наук. праць СНУ ім. В. Даля, 2010. – №1(33). – С. 71-81.

6. Бурименко Ю.И. Экономический аспект проектно-ориентированного развития предприятия связи / Ю.И. Бурименко // Наукові праці ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2008. – №1. – С. 93-96.