Аннотації

Автор(и):
А.О. Білощицький., О.В. Діхтяренко
Дата публікації:

26.06.2013

Анотація (укр):

Розглянуто кілька методів пошуку збігів у текстах з точки зору їх швидкодії та проведено необхідні експерименти.

Анотація (рус):

Рассмотрено несколько методов поиска совпадений в текстах с точки зрения их скорости и проведены необходимые эксперименты.

Анотація (англ):

We consider several methods of searching for a match in the texts in terms of their speed and carried out the necessary experiments.

Література:

  1. Про авторське право та суміжних прав: Закон України від 23.12.1993р. [Електронний  ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/ 3792-12.
  2. Зеленков Ю.Г, Сегалович И.В. Сравнительный анализ методов определения нечетких дубликатов для Web-документов [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://download.yandex.ru/company/download /paper_65_v1.pdf.
  3. Кузнєцов Ю.В. Засіб виявлення плагіату у наукових текстах: Матеріали міжн. наук. конф. «Інноваційна модель наукової бібліотеки XXI ст. – 2012». – Київ, 2012.
  4. Макухіна Т.В., Ліпатов В.М. Особливості фонемної структури українських та англійських текстів інтерв’ю: Матеріали наукової конференції «Наука и технологии: шаг в будуще – 2007». – Дніпропетровськ, 2007.