Аннотації

Автор(и):
М. М. Олексієнко., О. В. Рапотенко
Дата публікації:

31.05.2012

Анотація (укр):

Розглянуто проблему створення інформаційної системи з елементами ГІС для аналізу якості поверхневих вод. Система призначена для зберігання та обробки первинних даних моніторингу за показниками забруднення води, що надходять з постійних та тимчасових пунктів спостережень і створюють єдину інформаційну базу показників якості поверхневих вод.

Анотація (рус):

Рассмотрена проблема создания информационной системы с элементами ГИС для анализа качества поверхностных вод. Система предназначена для хранения и обработки первичных данных мониторинга по показателям загрязнения воды, поступающих из постоянных и временных пунктов наблюдений и создающих единую информационную базу показателей качества поверхностных вод.

Анотація (англ):

The problem of creating an information system GIS to analyze the quality of surface waters. The system is designed to store and process raw data for monitoring indicators of water pollution coming from the permanent and temporary observation points and create a single database of surface water quality.

Література:

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 20.06.1996р. N 815 «Про затвердження Порядку здійснення державного моніторингу вод" // Зібрання постанов Уряду України.  1996.  N 15. Ст. 403.
2 Постанова Кабінету Міністрів України від 30.03.1998р. N 391 «Про затвердження Положення про державну систему моніторингу довкілля // Офіційний вісник України. 1998. N 13. Ст. 495.
3. Єдине міжвідомче керівництво з організації та здійсненню державного моніторингу вод затверджене Наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 24.12.2001  N 485.
4.Мокін. В.Б. Інформаційна технологія проектування систем обробки даних спостережень якості вод:  монографія /  В. Б.  Мокін, А. Р. Ящолт, М. П. Боцула. — Вінниця : ВНТУ, 2010. — 203 c.5
. Комп’ютерна програма «Підсистема «Вода та скиди» автоматизованої системи контролю «ЕкоІнспектор» для накопичення оброблення та аналізування усіх видів скидів та стану забруднення води в Україні»
(«Підсистема «Вода та скиди» АСК «ЕкоІнспектор») / В.Б. Мокін., А.Р. Ящолт. та ін. // Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 18017. — К. : Державний департамент інтелектуальної власності України.
— Дата реєстрації: 20.09.2006.