Аннотації

Автор(и):
М.І. Цюцюра
Дата публікації:

27.09.2013

Анотація (укр):

Розглянуто стратегію бюджетування в управлінні проектами; головні елементи програмно-цільового бюджетування проектів розвитку освіти. Наведено основні кроки та етапи бюджетування проектів розвитку, проаналізовано їх позитивні та негативні сторони.

Анотація (рус):

Рассмотрена стратегия бюджетирования в управлении проектами, главные элементы программно-целевого бюджетирования проектов развития образования. Приведены основные шаги и этапы бюджетирования проектов развития, проанализированы их положительные и отрицательные стороны.

Анотація (англ):

We consider the strategy of budgeting to project management , the main elements of the program budgeting projects for education. The basic steps and stages of development of the project budgeting , analyze their strengths and weaknesses.

Література:

 1. Креативные технологии управления проектами и программами: монография / Бушуев С.Д., Бушуева Н.С., Бабаев И.А., Яковенко В.Б., Гриша Е.В., Дзюба С.В., Войтенко А.С. – К.: «Саммит-Книга», 2010. – 768 с.
 2. Управление инвестициями: в 2-х т. Т.2. / В.В. Шеремет, В.М. Павлюченко, В.Д. Шапиро и др. – М.: Высш. шк., 1998. – 512 с.
 3. David Parameter Key Performance Indicators: Developing, Implementing and Using Winning KPI's. — New Jersey, USA: John Wiley & Sons, inc., 2007. — С. 233. — ISBN 0-470-09588-1 (англ.)
 4. Бюджетний кодекс України.
 5. Розпорядження КМУ від 14.09.2002р. №538р Про схвалення Концепції застосування програмно-цільового методу в бюджетному процесі».
 6. Постанова КМУ від 28.02.2002р. №228 «Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ».
 7. Указ Президента України № 1154/2010 «Про заходи щодо забезпечення ефективності реалізації Програми економічних реформ на 2010 – 2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава» від 21 грудня 2010 року.
 8. Управління держ. бюджетом України: підручник / під ред. Азарова М.Я. – К: Новий друк, 2010. – 816 с.
 9. Цюцюра С.В., Криворучко О.В., Цюцюра М.І Ключові показники ефективності. Принципи розробки ключових показників ефективності для бюджетної сфери. // Управління розвитком складних систем, 2012. – Вип. 10. – С. 87 – 92.
 10. http://www.strategy-spb.ru.
 11. http://www.transparentbudget.ru.