Аннотації

Автор(и):
Ю.Ф. Ярошенко
Дата публікації:

27.09.2013

Анотація (укр):

Розглянуто модель біфуркації в програмах розвитку організацій. Проаналізовано моделі забезпечення сталого розвитку організацій з урахуванням рушійних сил і опорів, ризиків і можливостей. Запропоновано модель управління внутрішніми процесами біфуркації розвитку організації установи.

Анотація (рус):

Рассматривается модель бифуркации в программах развития организаций. Анализируются модели обеспечения устойчивого развития организаций с учетом движущих сил и сопротивлений, рисков и возможностей. Представлена модель управления внутренними процессами бифуркации развития организации учреждения.

Анотація (англ):

In article the model of bifurcation in the development programmes of the organizations. Analyzes a model of sustainable development organizations based on the driving forces and resistance, risks and opportunities. Presents a model of the management of internal processes bifurcation development organization.

Література:

  1. Азаров Н.Я., Ярошенко Ф.А., Бушуев С.Д. Инновационные механизмы управления программами развития. –К.: Саммит Книга, 2011. – 564 с.
  2. Бушуева Н.С. Модели и методы проактивного управления программами организационного развития:
    – К.: Наук. світ, 2007. – 200 с.
  3. Бушуев С.Д., Бушуева Н.С.  Проактивное управление программами организационного развития // Управление проектами и программами. – М.: СОВНЕТ, –№ 4(12). – 2007. – С. 270-282.
  4. Бушуев С.Д. Креативные технологии в управлении проектами и программами / С.Д. Бушуев, Н.С. Бушуева, И.А Бабаев и др. – К.: Саммит Книга, 2010. – 768 с.