Аннотації

Автор(и):
С.В.Палій
Дата публікації:

27.09.2013

Анотація (укр):

Проведено систематизацію сучасних систем машинного перекладу. Наведено критерії відбору систем машинного перекладу для інкорпорування в інформаційно-організаційне середовище доуніверситетської підготовки та соціальної адаптації іноземців. Визначено оптимальну систему для такого інкорпорування. Наведено метод інкорпорування системи машинного перекладу в інформаційно-організаційне середовище підготовки іноземців.

Анотація (рус):

Проведена систематизация современных систем машинного перевода. Приведены критерии отбора систем машинного перевода для инкорпорирования в информационно-организационную среду доуниверситетской подготовки и социальной адаптации иностранцев. Определена оптимальная система для такого инкорпорирования. Приведен метод инкорпорирования системы машинного перевода в информационно-организационную среду подготовки иностранцев.

Анотація (англ):

Was carried out systematization of modern machine translation systems. Were given of the selection criteria of machine translation systems for incorporation into information-organizational environment of pre-university training and social adaptation of foreigners. Determined the optimum system for this incorporation. Were given a method of incorporation machine translation system into information and organizational training environment foreigners.

Література:

1. Палій С.В. Постановка задачі проектування системи дистанційної освіти для іноземних студентів / С.В. Палій // Вісник Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля. Науковий журнал №6(136) Ч. 1. – Луганськ: СНУ ім. В. Даля, 2009. – С. 309-312.

2.   Палій С.В. Створення структурної моделі інформаційно-організаційного середовища підготовки та соціальної адаптації іноземних студентів / С.В. Палій // Управління розвитком складних систем. – К.: КНУСА. – 2011. – №8. – С. 112-116.

3.   Цюцюра С.В. Формування інформаційно-організаційного середовища з використанням каліграфічного тренажера для довузівської підготовки іноземних громадян / С.В. Цюцюра, С.В. Палій // Системи обробки інформації. – Харків: ХУПС, 2012. – Вип. №09(107). – С. 264-269.

4.   Google Translate API [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://developers.google.com/translate/v2/getting_started?hl=ru / (дата звернення: 30.06.2013)

5.   Microsoft Translator API [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.microsofttranslator.com/dev/ (дата звернення: 30.06.2013)

6.   API сервиса Яндекс.Перевод [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://api.yandex.ru/translate/doc/dg/concepts/About.xml (дата звернення: 30.06.2013)

7.   PROMT Translate.Ru API [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.promt.ru/corporate/internet/api/ (дата звернення: 30.06.2013)

8.   SYSTRAN Translation API [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.translationsoftware4u.com/api.php (дата звернення: 30.06.2013)

9.   iTranslate4.eu API [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://itranslate4.eu/ru/api/docs (дата звернення: 30.06.2013)

10. WorldLingo Translation API Development Tool [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.worldlingo.com/en/products/worldlingo_api.html (дата звернення: 30.06.2013)

11. SDL Be Global API Documentation [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.beglobal.com/developers/api-documentation/ (дата звернення: 30.06.2013)

12. SDL Be Global API Documentation [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.translate.ua/uk/pragma-6x?showall=1/ (дата звернення: 30.06.2013)

13. Белощицкий А.А. Информационные технологии в управлении научно-образовательным процессом высшего учебного заведения / А.А. Белощицкий, П.П. Лизунов, Л.Д. Мыснык, Ю.Н. Тесля // Вісник Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля. Науковий журнал №8(126) Ч. 1. – Луганськ: СНУ ім. В. Даля, 2008. –
С.287-293.

14. Палій С.В. Соціальні мережі як засіб комунікації електронного навчання / С.В. Палій // Управління розвитком складних систем. – К.: КНУСА. – 2013. – №13. – С. 152-156.