Аннотації

Автор(и):
В.А. Глива, О.М. Шустеров
Дата публікації:

27.09.2013

Анотація (укр):

Досліджено і реалізовано нову технологію захисту проїзних документів, яка дозволяє здійснювати машинозчитувальний контроль справжності та гасіння квитків. Використання комплексу квиток – зчитувач (валідатор) дозволяє інтегрувати її у автоматизовану систему будь-якого призначення.

Анотація (рус):

Исследована и реализована новая технология защиты проездных документов, которая позволяет осуществлять машиносчитываемый контроль действительности и гашения билетов. Использование комплекса билет – считыватель позволяет интегрировать её в автоматизированную систему любого назначения.

Анотація (англ):

Investigated and implemented a new travel document security technology that allows for machine-readable control reality and quenching tickets. Use of a complex ticket - the reader allows you to integrate it into an automated system for any purpose.

Література:

  1. Крестьянполь О.А. Аналіз засобів захисту товарів від фальсифікації. Наукові нотатки / О.А. Крестьянполь, Л.Ю. Крестьянполь // Межвузівський збірник.– Луцьк: ЛНТУ, 2008. – Вип. 23. – С.146 – 151.
  2. Джхунян В.А. Электронная идентификация. Безконтактные идентификаторы и смарт карты / В.А. Джхунян, В.Ф. Шаньгин. – М.: Издательство
    «НТ Пресс», 2009. – 175 с.
  3. Патент 71972 Україна, МПК G07B15/00 Одноразовий квиток з електронною валідацією дійсності / Шустеров О.М., Когут І.С.; заявник і патентоотримувач ТОВ «КАРД-СІСТЕМ»; заяв. 20.06.12; опубл. 25.07.12, Бюл. № 14.
  4. Патент 71076 Україна, МПК G07B15/00 Валідатор одноразових паперових квитків / Шустеров О.М., Марковський Г.Б.; заявник і патентоотримувач ТОВ «КАРД-СІСТЕМ»; заяв.11.05.12; опубл. 25.06.12, Бюл. № 12.
  5. Патент 84333 Україна, МПК G07B15/00 Одноразовий паперовий квиток з диференційованою електронною валідацією / Шустеров О.М., Когут І.С., Марковський Г.Б.; заявник і патентоотримувач ТОВ «КАРД-СІСТЕМ»; заяв.14.08.13; опубл. 10.10.13,
    Бюл. № 19.