Аннотації

Автор(и):
Н.П. Крап., В.М. Юзевич
Дата публікації:

31.05.2012

Анотація (укр):

Запропоновано використовувати для управління проектами метод нечіткого відношення переваги. Цей метод пропонується впроваджувати у сфері туристичних послуг.

Анотація (рус):

Предложено использовать для управления проектами метод нечеткого отношения. Этот метод предлагается внедрять в сфере туристических услуг.

Анотація (англ):

A use for project management method fuzzy preference relations. Appropriate methods proposed to introduce in the field of tourism services.

Література:

  1. Борисов А. Н. Принятие решений на основе нечётких моделей: Примеры использования /
    А. Н. Борисов. – Рига: Зинатне, 1990. – 184 с.
  2. Заде Л. Понятие лингвистической переменной и его применение для принятия приближённых решений /
    Л. Заде. - М.: Мир, 1976. – 165 с.
  3. Статистичний щорічник Львівської області за 2009 рік / М - во статистики України, Львів. обл. управл. статистики. – Львів, 2009. – 337 с.