Аннотації

Автор(и):
Н.П. Ярошенко
Дата публікації:

31.05.2012

Анотація (укр):

Розглянуто модель «поділюваних цінностей» зацікавлених сторін проектів та програм розвитку як системного інтегратора. Аналізуються моделі створення доданої цінності в програмах розвитку організацій. Представлено математичну модель розвитку ядра цінностей спільноти проекту розвитку організації.

Анотація (рус):

Рассмотривается модель разделяемой ценности заинтересованных сторон проектов и программ развития как системного интегратора. Анализируются модели создания добавленной ценности в программах развития организаций. Представлена математическая модель развития ядра ценностей сообщества проекта развития организации.

Анотація (англ):

Consider the model of the shared values of the stakeholders of projects and programs as a system integrator. Analyzes the model of creating added value in the programs of the organization. A mathematical model of the core values of the community development projects of the organization.

Література:

1. Руководство по управлению инновационными проектами и программами. Р2М. – Том 1, Версия 1.2 / Пер. с англ. под ред. проф. С.Д. Бушуева. – К.: Наук. світ, 2009. – 173 с.

2. Ярошенко Ф.А Руководство инновационными проектами и программами на основе системы знаний Р2М: Монография.// Ярошенко Ф.А., Бушуев С.Д., Танака Х. – К.:Саммит-Книга, 2012. – 272 с.

3. Азаров Н.Я., Ярошенко Ф.А., Бушуев С.Д. Инновационные механизмы управления программами развития. – К.: Саммит Книга, 2011. – 564 с.