МАРКОВСЬКІ МОДЕЛІ КОМУНІКАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В МІЖНАРОДНИХ ПРОЕКТАХ

Заголовок (російською): 
МАРКОВСКИЕ МОДЕЛИ КОММУНИКАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В МЕЖДУНАРОДНЫХ ПРОЕКТАХ
Заголовок (англійською): 
MARKOV MODELS OF COMMUNICATION PROCESSES IN INTERNATIONAL PROJECTS
Автор(и): 
О.В. Власенко., В.В. Лебідь., В.Д. Гогунський
Ключові слова (укр): 
управління комунікацією, європейський проект, марківський ланцюг
Анотація (укр): 
Розглянуто основні стандарти з управління проектами, з наведенням основних означень комунікаційних процесів, представлена модель комунікаційних процесів в європейських проектах, застосована теорія марківських ланцюгів для отримання кількісних характеристик комунікаційних процесів на прикладі одного з проектів.
Анотація (рус): 
Рассмотрены основные стандарты по управлению проектами, с указанием основных определений коммуникационных процессов, представлена модель коммуникационных процессов в европейских проектах, применена теория марковских цепей для получения количественных характеристик коммуникационных процессов на примере одного из проектов.
Анотація (англ): 
The basic standards for project management, and a summary of basic definitions of communication processes, presented a model of communication processes in European projects, applied theory of Markov chains to obtain quantitative characteristics of the communication process as an example of one of the projects.
Публікатор: 
Київський національний університет будівництва і архітектури
Назва журналу, номер, рік випуску (укр): 
Управління розвитком складних систем, номер 12, 2012
Мова статті: 
Українська
Формат документа: 
application/pdf
Документ: 
Дата публікації: 
23 Октябрь 2012
Номер збірника: 
Розділ: 
Управління проектами
Університет автора: 
Одеський національний політехнічний університет, Одеса
Литература: 
  1. A Guide to the Project Management Body of Knowledge. Third Edition (PMBOKÒ Guide) [Техt]. An American National Standard ANSI / PMI 99 – 001–2004.
  2. Руководство по управлению инновационными проектами и программами предприятий. Японская ассоциация управления проектами PMAJ (ua) [Текст]. — К. : Науковий світ, 2009. – 175 c.
  3. Бушуев, С. Д. National Competence Baseline, NCB UA Version 3.1 [Text] / C. Д. Бушуев, Н. С. Бушуева. – К. : ІРІДІУМ, 2010. – 208 с.
  4. Колеснікова, К.В. Оптимізація структури управління проектно керованої організації [Текст] / К.В. Колеснікова, В.О. Вайсман // Вісник СевНТУ: зб. наук. пр. Вип. 125/2012. Серія: Автоматизація процесів та управління. – Севастополь, СевНТУ, 2012. – С. 218 – 221.
  5. Оборская, А. Г. Оценка эффективности управления проектами рекламной деятельности [Текст] / А. Г. Оборская, В.Д. Гогунский // Вост.-европ. журнал передовых технологий. – № 5/2(17). – 2005. – С.19 – 23
  6. Управление коммуникациями в проектах как марковскими процессами [Текст] / Д. В. Лукьянов, Е. В. Власенко, В. В. Лебедь, В. Д. Гогунский // Управление проектами: состояние и перспективы: матер. междунар. научн.-практич. конф. – Николаев: НУК, 2012. – C. 122.