ФУНКЦІОНАЛЬНО-ВАРТІСНИЙ АНАЛІЗ НАУКОВИХ ПРОЕКТІВ

Заголовок (російською): 
ФУНКЦИОНАЛЬНО-СТОИМОСТНОЙ АНАЛИЗ НАУЧНЫХ ПРОЕКТОВ
Заголовок (англійською): 
FUNCTIONAL COST ANALYSIS SCIENTIFIC PROJECTS
Автор(и): 
О.Б. Данченко., Д.І. Бедрій
Ключові слова (укр): 
функціонально-вартісний аналіз, планування, бюджет, науковий проект
Анотація (укр): 
Розглянуто аспекти проведення функціонально-вартісного аналізу наукових проектів установ державного сектору економіки з використанням сучасних інструментальних спеціалізованих засобів.
Анотація (рус): 
Рассмотрены аспекты проведения функционально-стоимостного анализа научных проектов учреждений государственного сектора экономики с использованием современных инструментальных специализированных средств.
Анотація (англ): 
Examined the aspects of functional-cost analysis of research projects of the institutions of the state sector of the economy with the use of modern specialized tools.
Публікатор: 
Київський національний університет будівництва і архітектури
Назва журналу, номер, рік випуску (укр): 
Управління розвитком складних систем, номер 12, 2012
Мова статті: 
Українська
Формат документа: 
application/pdf
Документ: 
Дата публікації: 
23 Октябрь 2012
Номер збірника: 
Розділ: 
Управління проектами
Університет автора: 
Університет економіки та права «КРОК», Київ; Черкаський державний технологічний університет, Черкаси
Литература: 

1. Функционально-стоимостной анализ в управлении проектами наукоемких предприятий : [монография] / Данченко Е. Б., Чернова Л. С., Бедрий Д. И., Погорелова Е. В., Мазуркевич А. И. — Днепропетровск : IMA-Press, 2011.- 237 с.

2. Ивлев В. А. Что такое функционально-стоимостной анализ процессов и систем / В. А. Ивлев, Т. В. Попова // Сборник «TQM-XXI. Проблемы, опыт, перспективы». –– 2000. –– Вып. 4. –– С. 169 – 188.

3. Бедрій Д. І. Функціонально-вартісний аналіз проектів державних наукових установ / Д. І. Бедрій // Управління проектами у розвитку суспільства : VIII міжнар. конф., 19-20 травн. 2011 р. : тези допов. – К., 2011. – С. 32-34.

4. Бедрій Д. І. Проведення функціонально-вартісного аналізу наукових проектів з використанням спеціалізованих програмних продуктів / Д. І. Бедрій // Управління проектами у розвитку суспільства : IX міжнар. конф., 11-12 травн. 2012 р.: тези допов. – К., 2012. – С. 25-26.