ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В МЕДИЧНУ ПРАКТИКУ

Заголовок (російською): 
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ВНЕДРЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В МЕДИЦИНСКУЮ ПРАКТИКУ
Заголовок (англійською): 
PROBLEMS AND PROSPECTS OF INFORMATION TECHNOLOGY IN MEDICAL PRACTICE
Автор(и): 
М.М. Олексієнко
Ключові слова (укр): 
медична інформаційна система, інформатизація охорони здоров’я, багаторівнева структура, медичні стандарти, взаємосумісність інформаційних систем
Анотація (укр): 
Проаналізовано проблему впровадження сучасних медичних інформаційних технологій в галузь охорони здоров’я. Проведено аналіз існуючих на сьогодні медичних інформаційних систем, наведено їх узагальнюючу класифікацію. Визначено основні перспективні напрямки впровадження інформаційних технологій в медичну практику. Наведено основні переваги застосування в лікувальних закладах прогнозуючих інформаційних систем .
Анотація (рус): 
Проанализированы проблемы внедрения современных медицинских информационных технологий в здравоохранение. Проведен анализ существующих на сегодня медицинских информационных систем, приведена их обобщающая классификация. Определены основные перспективные направления внедрения информационных технологий в медицинскую практику. Приведены основные преимущества применения в лечебных учреждениях прогнозирующих информационных систем.
Анотація (англ): 
The analysis of the problems of modern medical problems of implementing information technology in the healthcare industry. The analysis of currently existing healthcare information systems, given their generalized classification. The main prospective directions of introducing information technologies in medical practice. The basic advantages of the use in hospitals forecasting information systems.
Публікатор: 
Київський національний університет будівництва і архітектури
Назва журналу, номер, рік випуску (укр): 
Управління розвитком складних систем, номер 12, 2012
Мова статті: 
Українська
Формат документа: 
application/pdf
Документ: 
Дата публікації: 
23 Октябрь 2012
Номер збірника: 
Розділ: 
Інформаційні технології управління
Університет автора: 
Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького, Черкаси
Литература: 

1. Качмар В. О. Медичні інформаційні системи – стан розвитку в Україні / В. О.  Качмар // Український журнал телемедицини та медичної телематики. – 2010. – Т. 8., №1.- С.12-17.

2. Чурпій І.К. Сучасний стан інформатизації в медицині / І.К. Чурпій, Н.В. Чурпій, В.Д. Скрипко // Буковинський медичний вісник. - 2011. - Т. 15, N 1. - С. 171-173.

3. Застосування МІС «Доктор Елекс» для автоматизації та управління діяльністю медичної установи: Методичні рекомендації 2008 / МОЗ України, Український інститут стратегічних досліджень МОЗ України. — К., 2008.

4. EMCMED. Медична інформаційна система [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://mcmed.ua/. Заголовок з екрану.

5. Олексієнко М.М. Інформаційна система прогнозування захворювання населення під впливом шкідливих домішок оточуючого середовища / М.М. Олексієнко // Управління розвитком складних систем. Зб. наук. праць. – Вип. 7, 2011.- С. 106-112.