Організаційні елементи проектно-управляємого вищого учбового закладу

Заголовок (російською): 
ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ПРОЕКТНО-УПРАВЛЯЕМОВОГО ВЫСШЕГО УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ
Заголовок (англійською): 
Organizational elements of project-managed higher education institution
Автор(и): 
А.О.Белощицкий., С.В.Белощицкая., Д.М.Безмогорычный., В.Ю.Синица., Д.С.Катаєв
Ключові слова (рус): 
управление проектами, офис управления проектами, проекты высших учебных заведений
Анотація (укр): 
Запропонований підхід до застосування методології проектного менеджменту для вдосконалення управління вищими учбовими закладами. Представлені функції, які можуть стати основою діяльності офісу управління проектами у вищих учбових закладах України.
Анотація (рус): 
Предложен подход к применению методологии проектного менеджменту для совершенствования управления высшими учебными заведениями. Представлены функции, которые могут стать основой деятельности офиса управления проектами в высших учебных заведениях Украины.
Анотація (англ): 
An approach to the project management methodology application that improves the management of higher education is given. The functions that can become the basis of the project management office in the higher educational establishments of Ukraine are shown.
Публікатор: 
Київський національний університет будівництва і архітектури
Назва журналу, номер, рік випуску (укр): 
Управління розвитком складних систем, номер 5, 2011
Мова статті: 
Русский
Формат документа: 
application/pdf
Документ: 
Дата публікації: 
28 Январь 2011
Номер збірника: 
Розділ: 
Управління проектами
Університет автора: 
Киевский национальный университет строительства и архитектуры, Киев
Литература: 
  1. Биков В.Ю.  Проблеми розвитку навчальних закладів нового типу та сучасні технології навчання/В.Ю. Биков// Всеукраїнська науково-практична конференція з проблем роботи середніх загальноосвітніх навчально-виховних закладів нового типу, 2-4 лют. 1994 р.: Тези доп. та виступів. – К., 1994. – Вип. 1. – С. 27-32. – У надзаг.: АПН України, Ін-т систем. дослідж. освіти України та ін.
  2. Тесля Ю.М. Модель мультипроекту модернізації системи управління якістю підготовки спеціалістів в ВНЗ всіх видів акредитації/ Ю.М. Тесля, І.О. Потай// Управління проектами та розвиток виробництва. Збірник наукових праць -№2 (18)-2006.
    С.72-85.
  3. Бушуева Н.С.  Модели и методы проактивного управления программами организационного развития: Монография/Наталия Бушуева. – К.: Наук. світ, 2007. - 200 с.
  4. Тесля Ю.М. Математична модель і алгоритм структуризації інформаційного середовища проектів навчання /Ю.М.Тесля, Ю.Г.Лега, І.І. Оберемок// Управління проектами та розвиток виробництва. Збірник наукових праць. №4‘2002. Видавництво ВАТ «Поліпринт». С.145-149.
  5. Тесля Ю.М. Project Resources Planning (PRP) – новий клас ERP систем в матричних інформаційних технологіях управління Підприємствами & Проектами/Ю.М.Тесля// Матеріали 3 міжнародної науково-практичної конференції «Управління проектами у розвитку суспільства», Київ, 2007, С.22-23
  6. Тесля Ю.М. Системна організація управлінських взаємодій як інструмент підвищення ефективності реалізації складних проектів /Ю.М.Тесля, І.І.Оберемок, О.Г.Тімінський// Вісник ЧДТУ, 2008. - №2.- С. 100-105.