ІНТЕГРАЦІЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ МОДЕЛЕЙ В ПРОЕКТУВАННІ ТА УПРАВЛІННІ БУДІВНИЦТВА НА ОСНОВІ УЗАГАЛЬНЕНОЇ СТРУКТУРИ ЗНАНЬ ТА ДАНИХ

Заголовок (російською): 
Интеграция информационных моделей в проектировании и управлении строительства на основе обобщенного формата знаний и данных
Заголовок (англійською): 
Integration of informative models in planning and management of building on the basis of the generalized format of knowledge and data
Автор(и): 
В.Б.Задоров., О.О.Васильєв
Ключові слова (укр): 
об’ємно-планувальні рішення (ОПР), конструктивні рішення (КР), технологічні рішення (ТЕХР), організаційні рішення (ОРГР), організаційно-технологічні моделі (ОТМ), абстрактна інформаційна модель об’єкта (АІМО)
Анотація (укр): 
Запропоновано підхід до побудови концептуальної інформаційної моделі будівель, що включає  себе взаємопов’язані ієрархічні об’ємно-планувальні, конструктивні, технологічні та організаційні рішення. Запропонована багатофункціональна абстрактна інформаційна модель об’єкта (АІМО) базується на узагальненому форматі (структурі) інтеграції онтологічних знань та даних предметної області «Будівництво». Розглянуто напрямки використання такої АІМО у створенні та розвитку сучасних інформаційних технологій в управлінні будівництвом, застосованих на основі методології «конфігураторів».
Анотація (рус): 
Предложена многофункциональная абстрактная информационная модель объекта (АИМО), которая базируется на обобщенном формате интеграции знаний и данных предметной области «Строительство».
Анотація (англ): 
The multifunction abstract informative model of object (AIMO), which is based on the generalized format of integration of knowledge and data of subject domain "Building", is offered.
Публікатор: 
Київський національний університет будівництва і архітектури
Назва журналу, номер, рік випуску (укр): 
Управління розвитком складних систем, номер 5, 2011
Мова статті: 
Українська
Формат документа: 
application/pdf
Документ: 
Дата публікації: 
28 Январь 2011
Номер збірника: 
Розділ: 
Інформаційні технології управління
Університет автора: 
Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ
Литература: 
 1. Балашов Е.П. Эволюционный синтез систем. – М.: Радио и связь, 1985. – 328 с.
 2. Бородавка Є.В. Моделі та методи інформаційної інтеграції систем проектування будівель і споруд : Автореферат дис... канд. наук: 05.13.12 - 2008.
 3. Гаврилова Т.А., Хорошевский В.Ф. Базы знаний интеллектуальных систем / Учебник для вузов. – СПб, Изд-во “Питер”, 2000.
 4. Гладун А.Я., Рогушина Ю.В. Основи методології формування тезаурусів з використанням онтологічного

та мереологічного аналізу. – ж. Штучний інтелект, №4, 2008. – 53 с.

 1. Демченко В. В., Бородавка Є.В. Формальний опис і практичне використання уніфікованої цифрової моделі об’єкта будівництва // Східноєвропейський журнал передових технологій. – 2007. – №2/2(26). – С. 64–69.
 2. Задоров В.Б. Системний аналіз об’єктів і процесів: технологічні основи: Навчальний посібник. – К.:КНУБА, 2003. – 276 с.
 3. Задоров В.Б. Підхід до створення технології попереднього системного проектування КІС підприємств. // Управління розвитком складних систем. – 2010. – Вип.О1. – С. 56- 63.
 4. Задоров В.Б. До переосмислення деяких загальносистемних понять з метою інтеграції онтологій організаційних та комп’ютерних систем // Управління розвитком складних систем.  – 2011. – Вип. 03. –С. 56 –65.
 5. Задоров В.Б., Шпирний В.Т., Дерев’янко І.В., Гріненко Д.В. Розвиток інформаційної системи нормативної бази будівельних процесів  // Управління розвитком складних систем. – 2011. – Вип. 04. – С.51 – 60.
 6.  Малюх В. Н. Введение в современные САПР: Курс лекций. — М.: ДМК Пресс, 2010. — 192 с..
 7. Палагін О.В.,Петренко М.Г., Михайлюк А.В. Розвиток та порівняльні характеристики логіко-онтологічних формальних теорій. -  К.: Математичні  машини і системи, 2007, № 23.
 8. Фоков Р.И. Выбор оптимальной организации и технологии возведения зданий/ К.- Будівельник. - 1969.. 192 с. 
 9. Autodeskhttp://www.autodesk.ru/adsk/servlet/pc/item?siteID=871736&id=15621143
 10. Graphisoft      http://www.archicad.ru/
 11. Allplan2011 http://www.nemetschek.de /company/news/news-     detail.html?no_cache =1&tx_ttnews%5Btt_news%5D=424
 12. BIM  http://ru.wikipedia.org/wiki/BIM

http://www.mista.ru/tutor_1c/configurator.htm