ФОРМУВАННЯ СТРУКТУРИ УПРАВЛІННЯ ВНЗ В СЕРЕДОВИЩІ РАЦІОНАЛЬНИХ АКАДЕМІЧНИХ РЕСУРСІВ, ЇЇ КОГНІТИВНА МОДЕЛЬ

Заголовок (російською): 
Формирование структуры управления ВУЗ в среде рациональных академических ресурсов, ее когнитивная модель
Заголовок (англійською): 
Formation of the management structure of university in an environment of rational academic resources, its cognitive models
Автор(и): 
В.І.Жованик
Ключові слова (укр): 
управління функціонуванням ВНЗ, середовище академічних ресурсів, когнітивна модель, новітні технології управління проектами
Анотація (укр): 
Розглянуто етапи і механізми управління функціонуванням ВНЗ в функції академічних ресурсів через їх декомпозицію у вигляді дерева етапів і формування когнітивної моделі як методології структуризації дослідження. Запропоновано алгоритм реалізації управління ВНЗ через когнітивний підхід до економічного моніторингу академічних ресурсів.
Анотація (рус): 
Рассмотрены этапы и механизмы управления функционированием ВУЗ в функции академических ресурсов через их декомпозицию в виде дерева этапов и формирование когнитивной модели как методологии структуризации исследования. Предложен алгоритм реализации управления вуза через когнитивный подход к экономическому мониторингу академических ресурсов.
Анотація (англ): 
The stages and control mechanisms functioning university in the function of academic resources through their decomposition in tree steps and the formation of the cognitive model as a methodology for structuring the research. An algorithm for the implementation of the university management through cognitive approach to economic monitoring of academic resources.
Публікатор: 
Київський національний університет будівництва і архітектури
Назва журналу, номер, рік випуску (укр): 
Управління розвитком складних систем, номер 5, 2011
Мова статті: 
Українська
Формат документа: 
application/pdf
Документ: 
Дата публікації: 
28 Январь 2011
Номер збірника: 
Розділ: 
Інформатизація вищої освіти
Університет автора: 
Європейський університет (Миколаївська філія), Миколаїв
Литература: 
  1. Кулькова И.С. Построение дерева целей //ЖУК. – 2005. – №3
  2. Оберемок І.І. Методи та засоби проектно-орієнтованого управління у вищих навчальних закладах: Автореферат дисертації кандидата техничних наук: 05.13.22 / І.І.Оберемок // Національний університет будівництва та архітектури МОН України. – К.,
    2003. –17с. Обобщенные оценки факторов в задачах когнитивного моделирования // Математичні машини і системи, 2004.- №3