ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ БУДІВЕЛЬНОГО  ПІДПРИЄМСТВА НА ОСНОВІ ЕКОНОМЕТРИЧНИХ МОДЕЛЕЙ

Заголовок (російською): 
Определение показателя экономической безопасности строительного предприятия на основе эконометрических моделей
Заголовок (англійською): 
Determination of the level economic security of enterprise based on econometric models
Автор(и): 
О.В.Федосова., О.О.Молодід., С.А.Теренчук
Ключові слова (укр): 
економічна безпека, будівельне підприємство, регресія, економетрична модель, кореляційно-регресійний аналіз, гомоскедастичність, гетероскедастичність
Анотація (укр): 
Показано, що визначення рівня економічної безпеки підприємства неможливе без оцінки його прибутку. На основі аналізу фінансових звітів 13 будівельних підприємств засобами електронних таблиць MS EXEL побудовано і досліджено економетричну модель прибутку підприємства.
Анотація (рус): 
Показано, что определение показателя экономической безопасности предприятия не возможно без оценки его прибыли. На основе анализа финансовых отчетов 13 строительных предприятий методами стандартного програмного обеспечения построєна и исследована эконометрическая модель прибыли предприятия.
Анотація (англ): 
The article shows that determination of the level of the economic security of enterprise is impossible without assessing of its profit. The econometric model is based and explored on the analyses of financial statements of 13 enterprises by means of standard computer programs.
Публікатор: 
Київський національний університет будівництва і архітектури
Назва журналу, номер, рік випуску (укр): 
Управління розвитком складних систем, номер 5, 2011
Мова статті: 
Українська
Формат документа: 
application/pdf
Документ: 
Дата публікації: 
28 Январь 2011
Номер збірника: 
Розділ: 
Інформаційні технології в економіці
Університет автора: 
Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ
Литература: 
 1. Федосова О.В. Сучасні тенденції розвитку екосекенту / О.В. Федосова, О.О. Молодід // Економіка і держава. - 2010. - № 11. - С. 39-40.
 2. Ильяшенко С.Н. Составляющие экономической безопасности предприятия и подходы к их оценке /
  С.Н. Ильяшенко // Актуальні проблеми економіки. – 2003.- № 3(21).– С. 12-19.
 3. Бермант М.А. О проблеме оценки качества /
  М.А. Бермант, И.Б. Руссман // Экономика и математические методы. – 1978. – Т.17.- № 4.–
  С. 691-699.
 4. Корецький. Діагностика економічної безпеки суб’єктів господарювання в транзитивній економіці / Корецький //  Наукові записки. – 2006. - № 15.
 5. Економіка підприємства / [Грещак М. Г., Колот В. М., Наливайко А. П., Покропивний С. Ф., Сай В. М.].  — К. : КНЕУ. - 2001. — 526 с.
 6. Провайдинг інновацій / [М.П. Денисенко, А.П. Гречан, М.В. Гаман та ін.]. – К.: «Видавничий дім «Професіонал». – 2008. – 486 c.
 7. http:// www.smida.gov.ua
 8. Економетрика / [Толбатов Ю.А.]. – К.: ТП Пресс. - 2003. – 320 с.
 9. Практичні заняття з економетрії в Excel / [Кубайчук О.О., Теренчук С.А.]. – К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2007. – 121 с.
 10. http:// wiki.tstu.edu.ua /