ОПТИМІЗАЦІЯ СТРУКТУРИ ДВОШАРОВОГО ПЕРСЕПТРОНУ ПРИЗНАЧЕНОГО ДЛЯ РОЗПІЗНАВАННЯ АНОМАЛЬНИХ ВЕЛИЧИН ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ ПАРАМЕТРІВ КОМП’ЮТЕРНОЇ МЕРЕЖІ

Заголовок (російською): 
Оптимизация структуры двухслойного персептрона предназначенного для распознавания аномальных величин эксплуатационных параметров компьютерных сетей
Заголовок (англійською): 
Optimization of the structure two-layer perceptrons intended for recognition of the anomalous values working parameter computer networks
Автор(и): 
І.А. Терейковський
Ключові слова (укр): 
Комп’ютерна мережа, надійність, нейронна мережа, двошаровий персептрон
Анотація (укр): 
Розроблено методику визначення оптимальної кількості синаптичних зв’язків та схованих нейронів двошарового персептрону, призначеного для розпізнавання аномальних величин експлуатаційних параметрів комп’ютерної мережі.
Анотація (рус): 
Разработана методика определения оптимального количества синаптических связей и скрытых нейронов двухшарового персептрона, предназначенного для распознавания аномальных величин эксплуатационных параметров компьютерных сетей.
Анотація (англ): 
Designed methods of the determination optimum amount synapsis of the relationships and hidden two-layer perceptrons, intended for recognition of the anomalous values working parameter computer networks.
Публікатор: 
Київський національний університет будівництва і архітектури
Назва журналу, номер, рік випуску (укр): 
Управління розвитком складних систем, номер 5, 2011
Мова статті: 
Українська
Формат документа: 
application/pdf
Документ: 
Дата публікації: 
28 Январь 2011
Номер збірника: 
Розділ: 
Технології управління розвитком
Університет автора: 
Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ
Литература: 

1. Ежов А. А. Нейрокомпьютинг и его применения в экономике и бизнесе / А. А. Ежов, С. А. Шумский. - М. : МИФИ, 1998. - 224 с.

2. Каллан Р. Основные концепции нейронных сетей / Каллан Р. ; пер. с англ. А. Г. Сивака. - М. : Вильямс, 2003. - 288 с.

3. Менаске Д. Производительность Web-служб. Анализ, оценка и планирование / Менаске Д., Виргилио А. ; пер. с англ. - СПб. : ДиаСофтЮп", 2003. - 480 с.

4. Терейковський І.  Нейронні мережі в засобах захисту комп’ютерної інформації /  І. Терейковський. - К. : ПоліграфКонсалтинг. - 2007. – 209 с.

5. Хайкин С. Нейронные сети: полный курс, 2-е изд., испр.  /  Хайкин С. ; пер. с англ. Н. Н. Куссуль - М. : Вильямс, 2006. - 1104 с.