Editiorial board

 

Відомості про членів редколегії

наукового збірника «Управління розвитком складних систем»

Київського національного університету будівництва і архітектури (КНУБА)

 

№ пп.

Прізвище, імя, по-батькові

Основне місце роботи, посада

Науковий ступінь, вчене звання

1

Лізунов Петро Петрович,

Головний редактор

Київський національний університет будівництва і архітектури, завідувач кафедри основ інформатики

Доктор технічних наук, професор

2

Бушуєв Сергій Дмитрович,

Співголова редакційної колегії

Київський національний університет будівництва і архітектури, завідувач кафедри управління проектами

Доктор технічних наук, професор

3

Білощицький Андрій Олександрович,

відповідальний секретар

завідувач кафедри інформаційних систем та технологій Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Доктор технічних наук, професор

Міжнародні члени редколегії

4

Йовановіч Петар

засновник і президент UPMA, Сербія

доктор технічних наук, професор

5

Казієва Раіса Карімовна

Алматинський економічний університет, Казахстан

доктор економічних наук, професор

6

Лакатош Янош

Університет ім. Матвія Корвіна, м. Будапешт, Угорщина

доктор економічних наук, професор

7

Лин Крауфорд

Сіднейський технологічний університет, Сідней, Австралія доктор технічних наук, професор

8

Матіас Фингер Федеральний політехнічний університет, м. Лозанна, Швейцарія
 
 доктор економічних наук, професор, 

9

Танака Хіроші

засновник і президент JPMF, член оргкомітету GPMF, член AIPM (Австралія), СОВНЕТ, PMCC, PMP, Японія

 

доктор технічних наук, професор

Члени редколегії України

10

Гогунський Віктор Дмитрович

завідувач кафедри управління системами безпеки життєдіяльності Одеського національного політехнічного університету

доктор технічних наук, професор

11

Кононенко Ігор Володимирович

завідувач кафедри стратегічного управління Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут"

доктор технічних наук, професор

12

Саченко Анатолій Олексійович завідувач кафедри інформаційно-обчислювальних систем та управління Тернопільського національного економічного університету доктор технічних наук, професор

13

Тесля Юрій Миколайович декан факультету інформаційних технологій Київського національного університету ім. Тараса Шевченка доктор технічних наук, професор

14

Чернов Сергій Костянтинович

завідувач кафедри управління проектами Національного університету кораблебудування ім. адмірала Макарова, Миколаїв

 

доктор технічних наук, професор

15

Чумаченко Ігор Володимирович

завідувач кафедри управління проектами Харківського національного університету міського господарства ім. О.М. Бекетова, Харків

 

доктор технічних наук, професор

16

Цюцюра Світлана Володимирівна завідувач кафедри інформаційних технологій Київського національного університету будівництва і архітектури доктор технічних наук, професор

17

Aндрашко Юрій Васильович доцент кафедри системного аналізу і теорії оптимізації ДВНЗ «Ужгородський національний університет», Ужгород кандидат технічних наук

18

Кучанський Олександр Юрійович

доцент кафедри інформаційних систем та технологій Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Київ

кандидат технічних наук, доцент

 

 

Проректор з наукової роботи
     та міжнародних зв’язків                                                                                                                                                                                                           В.О. Плоский

 

English