Управління розвитком складних систем

Збірник змакетований. Йде процес наповнення сайту і надання статтям DOI.

Редакційна колегія
Титульна сторінка
ЗМІСТ