Управління розвитком складних систем

Прийом статей завершено. Йде макетування збірника.