Аннотації

Автор(и):
С.Д.Бушуєв., Б.Ю.Козир
Дата публікації:

25.11.2011

Анотація (укр):

Досліджено інноваційні механізми управління розвитком морських транспортних кластерів на основі інтегрованої моделі.

Анотація (рус):

Исследованы инновационные механизмы управления развитием морских транспортных кластеров на основе интегрированной модели.

Анотація (англ):

Investigated innovative ways to control the development of maritime transport cluster on the basis of the integrated model.

Література:

1. Портер, Майкл. Э. Конкуренция / пер. с англ.: уч. пос.- М.: Издательский дом «Вильямс», 2001. — 495с.

2.Азаров Н.Я. Инновационные механизмы управления программами развития / Н.Я. Азаров,  Ф.А. Ярошенко,  С.Д. Бушуев. -«Саммит-Книга», 2011. – 528 с.

3. Керівництво з управління інноваційними проектами і програмами організацій/ Під ред.
Ярошенко Ф.О. - /К: Новий друк, 2010, - 160с.

4. Смирнова Е.А. Управлениецепями поставок: Учебное пособие.– СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 2009.– 120 с.