Етика публікацій

Наш журнал дотримується вимог, встановлених міжнародним Комітетом з етики публікацій (Committee on Publication Ethics – COPE), з якими можна ознайомитися на сайті COPE .

 

Принципи етики автора наукової публікації

 • Автор (автори) статті повинен надавати достовірні результати проведених досліджень. Свідоме подання помилкових або сфальсифікованих даних неприйнятне.
 • Автор повинен гарантувати, що результати дослідження, викладені в поданому рукопису, повністю оригінальні. Запозичені дані мають бути оформлені з обов’язковим зазначенням автора і першоджерела.   Плагіат у будь-яких формах неетичні і неприйнятні.У статті мають подаватися посилання на роботи, які мали значення при проведенні дослідження.
 • Автори не повинні надавати до публікації рукопис, що був раніше поданий до іншого видання і наразі розглядається, а також статтю, вже опубліковану в іншому виданні.
 • Співавторами статті повинні бути вказані всі особи, які зробили істотний внесок у проведення дослідження.  
 • Якщо автор виявить помилки або неточності в статті на етапі її розгляду або після її опублікування, він повинен якнайшвидше повідомити про це редакцію.

Принципи етики редактора й видавця

 • При прийнятті рішення про публікацію редакція керується достовірністю поданих даних і науковою значущістю розглянутої роботи.
 • Інтелектуальний зміст рукописів оцінюється незалежно від раси, статі, сексуальної орієнтації, релігійних поглядів, походження, громадянства, соціального стану чи політичних поглядів авторів.
 • Неопубліковані дані, отримані з поданих на розгляд рукописів, не використовуються для особистих цілей і не передаються третім особам без письмової згоди автора. Інформація з поданих рукописів залишається конфіденційною і не використовується для отримання особистої вигоди.
 • Редакція не публікує рукопис, якщо є підстави вважати, що він є плагіатом.
 • Редакція не залишає без відповіді претензії, що стосуються розглянутих рукописів або опублікованих матеріалів, а при виникненні конфліктної ситуації вживає всіх необхідних заходів для відновлення порушених прав.

Принципи етики рецензента

 • Рукопис, отриманий для рецензування, розглядається як конфіденційний документ, який не можна передавати для ознайомлення чи обговорення третім особам, які не мають на те повноважень від редакції.
 • Рецензент дає об'єктивну й аргументовану оцінку викладеним результатам дослідження. Персональна критика автора неприйнятна.
 • Неопубліковані дані, отримані з поданих на розгляд рукописів, не використовуються рецензентом з особистою метою.
 • Рецензент, який не володіє, на його думку, достатньою кваліфікацією для оцінки рукопису, або якщо він не може бути об'єктивним, зокрема у випадку конфлікту інтересів з автором або організацією, повинен повідомити про це редакцію з проханням виключити його з процесу рецензування даного рукопису.

 

Украинский