Вимоги до оформлення статей

Збірник наукових праць «Управління розвитком складних систем»

Збірник Київського національного університету заснований у 2010 році, виходить 4 рази на рік та працює за такими програмними напрямами:

  1. Управління проєктами
  2. Інформаційні технології управління
  3. Інформаційні технології проєктування
  4. Інформатизація вищої освіти
  5. Інформаційні технології в економіці
  6. Інформаційні технології в енергетиці
  7. Технології управління розвитком складних систем
  8. Управління технологічними процесами

Правила прийому статей. Статті приймаються в зазначений редакцією термін на кожний наступний збірник. До статті необхідні наступні документи: рекомендація до публікації (витяг з протоколу) організації, в якій працює або навчається автор, 1 рецензію, та експертний висновок. Також до статті повинні бути прикріплені рисунки у форматі bmp або jpeg. З назвою рис._.

Назва файлу повинна містити: ПІБ першого автора № збірника та № напрямку. Текст статті та документи (у вигляді сканкопій) можна вислати електронною поштою urss@knuba.edu.ua та друкованим примірником безпосередньо в редакцію збірника. Оригінали документів повинні бути також доставлені в редакцію збірника.

Текст статті подається в авторській редакції, за достовірність викладених фактів, цитат та інших відомостей відповідальність несе автор. Рукописи не повертаються.
Редколегія збірника просить авторів дотримуватись правил вимог до оформлення статей. Статті, які були відхилені редколегією надсилаються авторам на доопрацювання(термін узгоджується з автором).
На одну статтю надсилається 1 (один) екземпляр збірника на адресу, вказану автором (редакція по пошті відправляє збірник тільки іногороднім авторам).
Украинский