Про нас

Збірник наукових праць "Управління розвитком складних систем" заснований у 2010 році  Київським національним університетом будівництва і архітектури . Видається 4 рази на рік.

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації

Серія КВ № 16323-4795Р від 16 грудня 2009 року

 

Постановою Президії ВАК України №1-05/7 від 10 листопада 2010 року збірник наукових праць «Управління розвитком складних систем» включено до «Переліку фахових видань України», в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук

 

Адреса редакції: Україна, 03680,

м. Київ-37, Повітрофлотський пр., 31

Телефон/факс: +38 (044) 248-30-50

Тел.:+38 (044) 241-54-07

e – mail редколегії: urss@knuba.edu.ua

 

 

Украинский