Аннотації

Автор(и):
М.М.Олексієнко
Дата публікації:

25.11.2011

Анотація (укр):

Розглянуто проблему створення на базі математичного апарату теорії несилової взаємодії інформаційних систем та технологій для прогнозування захворюваності населення під впливом шкідливих домішок оточуючого середовища.

Анотація (рус):

Рассмотрена проблема создания на базе математического аппарата информационного воздействия информационных систем и технологий для прогнозирования заболеваемости населения под воздействием вредных примесей окружающей среды.

Анотація (англ):

The problem of creation on the basis of the mathematical apparatus of information operations and information systems to predict morbidity exposure to harmful environmental contaminants.

Література:

1. Вараксин А. Н. Статистические модели регрессионного типа в экологии  и медицине / А. Н. Вараксин – Екатеринбург: Изд-во "Гощинский", 2006. - 256 с.

2. Кірсанова О.В. Аналіз причинно-наслідкових зв’язків між забрудненням повітряного середовища та станом здоров’я дітей в умовах м.Запоріжжя / О. В. Кірсанова // Тези 44-ої обласної науково-практичної конференції з напрямів впровадження досягнень науки в практику державного санітарно-епідеміологічного нагляду. - Запоріжжя: Обл. СЕС, Запорізький держ.мед.ун-т, 2004. - С.17-18.

3. Нагорный С.В. Основные задачи региональных эколого-гигиенических исследований критических медико-экологических ситуаций / С. В. Нагорный — М.: ВИНИТИ, 1993. — Вып. 6. — 124 с.

4. Шмандий В.М. Снижение степени влияния на население проявлений экологической опасности в техногенно нагруженом регионе / В.М. Шмандий, Е.В.Харламова, Т.Е. Ригас // Екологічна безпека. – 2010. - № 9. –С.18-22.

5. Олексієнко М.М. Метод прогнозування чисельності захворювань під впливом шкідливих речовин, який базується на моделі несилової взаємодії / М. М. Олексієнко // “Східноєвропейський журнал передових технологій”. - Харків. – 2009.-№1. – С.34-38.