Аннотації

Автор(и):
Є.В.Бородавка
Дата публікації:

25.11.2011

Анотація (укр):

Розглянуто існуючі архітектурно-будівельні САПР, що використовуються в проектних організаціях України. Запропоновано деталізовану класифікацію розглянутих засобів в контексті їх використання в життєвому циклі будівельного об'єкта.

Анотація (рус):

Рассматриваются архитектурно-строительные САПР, используемые в проектных организациях Украины. В этой работе предпринята попытка классифицировать все известные САПР по проблемной ориентации. Также осуществлено сравнение постсоветской и современной западной терминологии в этой сфере. Проанализированы наиболее известные строительные САПР и предложена их детальная классификация в контексте их использования в жизненном цикле строительного объекта.

Анотація (англ):

We consider architectural and construction computer aided (CAx) systems that using by Ukrainian design organization. In this work we try to classify entire of known CAx systems by problem orientation. Also we try to compare post soviet and modern western terminology in this field. We had been analyzing all most known construction CAx systems and after that we propose detailed classification of CAx systems by its place in building object lifecycle.

Література:

  1. Бородавка Є.В. Цифрова модель об'єкта як засіб інтеграції архітектурно-будівельних програмних комплексів // Східноєвропейський журнал передових технологій. – 2006. – №2/2(20). – С. 1-4.
  2. Бородавка Є.В. Моделі та засоби інформаційної інтеграції систем проектування будівель і споруд // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – 2009. – №6(136). – С. 255-259.
  3. Городецький О.С. Засоби підтримки процесу проектування будівель і споруд з використанням уніфікованої цифрової моделі об'єкта / О.С. Городецький, Є.В. Бородавка // Будівництво України. – 2007. – №4. –
     С. 36-39.
  4. Демченко В.В. Формальний опис і практичне використання уніфікованої цифрової моделі об'єкта будівництва / В.В. Демченко, Є.В. Бородавка // Східноєвропейський журнал передових технологій. – 2007. – №2/2(26). – С. 64-69.
  5. Норенков И.П. Основы автоматизированного проектирования: Учебник для вузов. 2-е издание, перераб. и доп. – М.: Изд. МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2002. – 336 с.