Аннотації

Автор(и):
А.А.Белощицкий
Дата публікації:

25.11.2011

Анотація (укр):

Запропоновано структуру методології проектно-векторного управління, яка орієнтована на специфіку реалізації інформаційно-продуктивних проектів в освітніх середовищах України. Дано конкретний опис компонентів цієї методології.

Анотація (рус):

Предложено структуру методологии проектно-векторного управления, ориентированной на специфику реализации информационно-продуктовых проектов в образовательных средах Украины. Дано краткое описание компонентов этой методологии.

Анотація (англ):

Proposals structure design methodology vector management, oryentyrovannoy specifics on the realization of information and produktovыh projects of educational environments in Ukraine. Given kratkoe description of the methodology components this.

Література:

  1. Тесля Ю.Н. Модель мультипроекту модернізації системи управління якістю підготовки спеціалістів в ВНЗ всіх видів акредитації/ Ю.Н. Тесля, І.О. Потай// Управління проектами та розвиток виробництва: Зб. Наук. праць -№2 (18)-2006. С.72-85.
  2. Тесля Ю.М. Математична модель і алгоритм структуризації інформаційного середовища проектів навчання /Ю.М.Тесля, Ю.Г.Лега, І.І. Оберемок// Управління проектами та розвиток виробництва. Зб. Наук. праць. - №4‘2002: Видавництво ВАТ «Поліпринт». С.145-149.
  3. Драган С.В. Використання програм управління проектами для розв’зання задачі оптимізації навчальних планів вищих навчальних закладів / С.В.Драган, І.Ю.Потай, О.М.Возний // Зб. наук. праць УДМТУ. – Миколаїв: УДМТУ, 2003. - № 2 (388). – С. 121–130.
  4. Биков В.Ю.  Проблеми розвитку навчальних закладів нового типу та сучасні технології навчання/В.Ю. Биков// Всеукраїнська науково-практична конференція з проблем роботи середніх загальноосвітніх навчально-виховних закладів нового типу, 2-4 лют. 1994 р.: Тези доп. Та виступів. – К., 1994. – Вип. 1. – С. 27-32. – У надзаг.: АПН України, Ін-т систем. Дослідж. Освіти України та ін.
  5. Бушуев С.Д. Развитие систем знаний и технологий управления проектами/С.Д. Бушуев  // Управление проектами.  – М.: Изд. Дом «Гребенникова», 2(2), 2005.- С.18-24.
  6. Тесля Ю.М. Системна організація управлінських взаємодій як інструмент підвищення ефективності реалізації складних проектів /Ю.М.Тесля, І.І.Оберемок, О.Г.Тімінський// Вісник ЧДТУ, 2008. - №2.- С. 100-105.