Аннотації

Автор(и):
В.Б.Задоров., В.Т.Шпирний., І.В.Дерев’янко., Д.В.Гріненко
Дата публікації:

17.12.2010

Анотація (укр):

Запропоновано одну концепцію побудови інформаційної системи формування, ведення та розвитку нормативної бази елементарних будівельних процесів і операцій у складі сучасних комп’ютерних інформаційних систем (КІС) будівельних підприємств. Концепція базується на реструктуризації предметної області – технологічних карт будівельних процесів – на основі принципу розподілення обробки баз знань та даних для формування системно пов’язаного комплекту карт: карт конструктивно-технологічних вимог до виконання будівельних процесів (ККТВ) (декларативна частина) та організаційно-технологічних карт виконання будівельних процесів (ОТК) (варіабельна частина нормоутворюючих показників для моделювання та розрахунку норм і нормативів витрат  ресурсів).

Анотація (рус):

Рассмотрена одна концепция построения информационной системы формирования, ведения и развития нормативной базы элементарных строительных процессов и операций в составе современных компьютерных информационных систем (КИС) строительных предприятий.

Анотація (англ):

One conception of construction of the informative system of forming, conduct and development of normative base of elementary building processes and operations in composition the modern computer informative systems (CIS) of building enterprises is considered.

Література:

1. Дубоделов А.И. Нашим строителям только предстоит научиться правильно использовать информацию. – М.: - Газета «Информационные технологии в строительстве. № 6(109), - 2010.

2. Задоров В.Б. Підхід до створення технології попереднього системного проектування КІС підприємств  // Управління розвитком складних систем.  – 2010. – Вип. 01. – С. 56-63.

3.ЗадоровВ.Б. Совершенствование информационных систем нормативной базы в строительстве. Новітні комп’ютерні технології: Матеріали VIII Міжнародної науково-технічної конференції: - Київ-Севастополь. 17-19 вересня 2010р. – К.:Міністерство регіонального розвитку та будівництва України, 2010 р.

4. Казанский Ю.Н, А.М.Немчин, С.Н. Никешин. «Строительство в США и России  - Экономика, организация и управление.» : – СП.: Изд.Санкт-Петербург «ДваТри», 1995г.

5. Новая рыночная система нормирования ресурсов в строительстве(1Часть)                             http://www.cmet4uk.ru/publ/4-1-0-8   

6. Новая рыночная система нормирования ресурсов в строительстве

http://smeta.stroit.ru/article/articles/4.html

7.Методические рекомендации по автоматизированному формированию производственных нормативных показателей расхода ресурсов (Комплекс задач «НОРМАТИВ»). –   К.: НИИАСС, 1980.