Аннотації

Автор(и):
П.В.Каюк., И.В.Меркушева., Н.Ю.Тесля
Дата публікації:

26.11.2010

Анотація (укр):

Описано інформаційну систему комунікативно - розподіленого управління проектами і визначено схему дій до її використання. Виділено рівні типових інформаційних взаємодій в процесі управління проектами.

Анотація (рус):

Описана информационная система коммуникативно-распределенного управления проектами и определена схема действий по переходу к ее использованию. Выделены уровни типовых информационных взаимодействий в процессе управления проектами.

Анотація (англ):

It is described information system of the communicative and distributed project management and the scheme of actions is defined about transition to use it. Levels of typical information interactions in project management process are allocated.

Література:

1. ИСО 9002: 1994. Системы качества. Модель обеспечения качества при производстве, монтаже и обслуживании.

2. Всеобщее Управление качеством: учебник для вузов/О. П. Глудкин, Н. М. Горбунов, А. И. Гуров, Ю. В. Зорин; Под ред. О. П. Глудкина.- М.: Радио и связь, 1999.

3. СММ 1.1 SEI, 1995.

4. Алёшкин С.А. «Методы повышения эффективности внедрения корпоративных информационных систем»

5. Білощицька С.В. Теоретичні основи векторних інформаційних технологій та їх застосування до побудови планування обсягів навчальної роботи у ВНЗ III-IV рівнів акредитації /С.В.Білощицька, А.О.Білощицький // Восточно-европейский журнал передових технологий №3/2 (39). – Харьков: 2009. – С.35–41.