Аннотації

Автор(и):
Н.І.Полтораченко
Дата публікації:

26.11.2010

Анотація (укр):

Розглянуто задачу параметричної оптимізації інженерної мережі з дискретними та нечіткими змінними, які виражають невизначеність вихідних даних. Запропоновано алгоритм розв’язання сформульованої задачі.

Анотація (рус):

Рассмотрена задача параметрической оптимизации инженерной сети с дискретными и нечеткими переменными, которые выражают неопределенность исходных данных. Предложен алгоритм решения поставленной задачи.

Анотація (англ):

Article is devoted to the problem of parametric optimization of engineering network with digital and fuzzy variable which show ambiguity of input data. Algorithm of the solution of the problem is suggested.

Література:

          1. Полтораченко Н.І. Декомпозиція задачі параметричної оптимізації в умовах невизначеності інформації  // Управління розвитком складних систем: Н.І.Полтораченко: Збірник наук. праць. – К.: КНУБА, 2010. – Вип.2 . – С.45-48.

          2. Атаманчук В.В. Особливості розвитку систем теплопостачання й шляхи їх оптимізації // Містобудування та територіальне планування/ В.В.Атаманчук:  Наук.-техн.зб. – К.: КНУБА, 2009. – Вип.35. – С.25-33.

3. Храменков С.В. Стратегия модернизации водопроводной сети / С.В. Храменков. – М.: Стройиздат, 2005.

4. Стратегія проведення моніторингу й реформування систем муніципального водопостачання // Водопостачання та водовідведення / Н.Г. Насонкіна,
В.В. Дорофієнко, В.М. Маслюк, С.Є. Антоненко,
В.М. Сахновська – К.:  2009. - №2. – С.2-8.

5. Демченко В.В. Переваги онтологічного підходу до розподіленого моделювання інженерних та транспортних мереж // Містобудування та територіальне планування/ В.В. Демченко: Наук.-техн.зб. – К.: КНУБА, 2008. – Вип.29. – С.79-83.

6. Застосування функціонально- динамічних схем для моделювання інженерної мережі водопостачання міста // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки/  П.І. Анпілогов, В.М. Міхайленко, А.П. Анпілогов,
Ю.В.  Кошарна.  Наук.-техн.зб. – К.: КНУБА, 2007. – Вип.27 . – С.8-13.

7. Зайченко Ю.П. Дослідження операцій. Підручник /
Ю.П. Зайченко:– К., 2000. – 688 с.