Аннотації

Автор(и):
М.В.Двоєглазова
Дата публікації:

26.11.2010

Анотація (укр):

Розглянуто причини втрати інформації та вплив інформаційних ризиків на діяльність підприємства. Проведено розрахунок оцінки економічного стану підприємства з урахуванням ризику втрати інформації при взаємодії двох інформаційних систем

Анотація (рус):

Рассмотрены возможные причины потери информации и влияние информационных рисков на деятельность предприятия. Проведен расчет оценки экономического состояния предприятия с учетом риска потери информации при взаимодействии двух информационных систем.

Анотація (англ):

Possible reasons of loss of information and influence are considered informative risks on activity of enterprise. The calculation of estimation of the economic state of enterprise is conducted taking into account the risk of loss of information at cooperation of two informative systems.

Література:

1. Колесник В.Д. Введение в теорию информации / Колесник В. Д. – Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1980. – 164 с.

2. Зинкевич В.. Информационные риски: анализ и количественная оценка // В. Зинкевич, Д. Штатов. Бухгалтерия и бланки. – М. – 2007. - № 1. – С 50-55

3.  Сахно Є.Ю. Процес об’єднання двох інформаційних  систем // Сахно Є.Ю., Двоєглазова М.В. Формування антикризового механізму соціально-економічного розвитку України: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Чернігів: Київський славістичний у-т. Чернігівська філія, 2009. – С. 65 – 67.

4. Машина Н.І. Економічний ризик і методи його вимірювання / Машина Н.І. – К.: Центр навчальної літератури, 2003. – 188 с.