Аннотації

Автор(и):
Н.І.Полтораченко
Дата публікації:

02.07.2010

Анотація (укр):

Розглянуто задачу параметричної оптимізації інженерної мережі при сепарабельній цільовій функції з дискретними та інтервальними змінними, які виражають невизначеність вихідних даних. Запропоновано декомпозицію математичної моделі задачі.

Анотація (рус):

Рассматривается задача параметрической оптимизации инженерной сети при сепарабельной целевой функции с дискретными и интервальными переменными, которые выражают неопределенность исходных данных. Предложена декомпозиция математической модели задачи.

Анотація (англ):

Article is devoted to the problem of parametric optimisation of engineering network in terms of separable specified function with digital and interval variable which show ambiguity of input data. Decomposition of mathematic model of the problem is suggested.

Література:

1. Храменков С.В. Стратегия модернизации водопроводной сети / С.В. Храменков. – М.: Стройиздат, 2005.

2. Стратегія проведення моніторінгу й реформування систем муніципального водопостачання // Водопостачання та водовідведення: Н.Г. Насонкіна,
В.В. Дорофієнко, В.М. Маслюк, С.Є. Антоненко,
В.М Сахновська. Виробничо-практичний журнал. – К., 2009. - №2. – С.2-8.

3. Демченко В.В. Переваги онтологічного підходу до розподіленого моделювання інженерних та транспортних мереж // Містобудування та територіальне планування: В.В. Демченко Наук.-техн.збірник. – К., КНУБА, 2008. – Вип.29. – С.79-83.

4. Застосування функціонально- динамічних схем для моделювання інженерної мережі водопостачання міста // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки:  П.І. Анпілогов, В.М. Михайленко, А.П. Анпілогов,
Ю.В.  Кошарна.  Наук.-техн.збірник. – К., КНУБА, 2007. – Вип.27 . – С.8-13.

5. Зайченко Ю.П. Дослідження операцій/
Ю.П. Зайченко: Підручник. – К., 2000. – 688 с.