Аннотації

Автор(и):
Ю.Н.Тесля., О.В.Тесля
Дата публікації:

28.05.2010

Анотація (укр):

Розглянуто основні терміни і поняття теорії несилової взаємодії. Дано роз‘яснення, а також показано відмінність цих термінів і понять від традиційних.

Анотація (рус):

Рассмотрены основные термины и понятия теории несилового взаимодействия. Дано разъяснение, а также показано отличие этих терминов и понятий от традиционных.

Анотація (англ):

They Are Considered main terms and notions to theories not-power interactions. It Is Given explanation, as well as is shown difference these term and notion from traditional.

Література:

 1. Тесля Ю.Н. Несиловое взаимодействия/
  Ю.Н. Тесля. – К.: Кондор, 2005.- 196с.
 2. Тесля Ю.М. Управління знаннями в моделі несилової взаємодії в проектах /Ю.Н. Тесля// Управління проектами та розвиток виробництва. – 2007. – №1(21). – С.5-15.
 3. Олексієнко М.М. Метод прогнозування чисельності захворювань від впливу шкідливих речовин, який базується на моделі несилової взаємодії /М.М.Олексієнко // «Східноєвропейський журнал передових технологій». – Харків, 2009.-№1.–С.34-38.
 4. Тесля Ю.М. Застосування рефлекторного підходу до побудови інтелектуальних систем оцінювання інвестиційних пропозицій / Ю.М.Тесля, П.В. Каюк, М.Л.Чернова// Всеукраїнський збірник наукових праць: Гірничі, будівельні, дорожні та меліоративні машини. - Видавництво КНУБА. – 2009. – №73. – С .82-87
 5. Тесля Ю.Н. Гармонизация на основе несиловой самоорганизации/ Ю.Н. Тесля, О.Н. Курилко // Управління проектами та розвиток виробництва: Зб.наук.пр. – Луганськ: вид-во СНУ ім. В.Даля, 2009. – №2(30). – С. 37–45.
 6. Бушуева Н.С. Модели и методы проактивного управления программами организационного развития: Монография/Наталия Бушуева//. – К.: Наук. світ, 2007. - 200 с.
 7. Мищенко С.В. Влияние эффектов турбулентности на внедрение проектов в социальной сфере/Светлана Мищенко // Управління проектами та розвиток виробництва: Зб.наук.пр. – Луганськ: вид-во СНУ ім. В.Даля, 2006. – №3(19). – С. 81–85.
 8. Энциклопедия кибернетики. Т.1: А–Л. / Под ред. Глушкова В.М. – К.: Головна редакция УРЕ, 1973.– 583 с .
 9. Шеннон К. Работы по теории информации и кибернетике. –М.: Наука, 1963.– 829 с.
 10. Камшилов Н.М. Эволюция биосферы. – М.: Наука, 1979. – 256 с.
 11. Колмогоров А.Н. Алгоритм, информация, сложность. – М.: Знание, 1991. – 48 с.