Головний редактор: Лізунов Петро Петрович

Лізунов Петро Петрович

Доктор технічних наук (1989), професор, завiдувач кафедри основ iнформатики (1995), декан будiвельного факультету (2004), проректор з наукової роботи (2006) Київського національного університету будівництва і архітектури. Член Національного комітету України з теоретичної та прикладної механiки (1993).

 

Народився у 1950 році. У 1972 р. закінчив Київський інженерно-будівельний інститут. Захистив кандидатську (1976) та докторську (1989) дисертацiї.

Напрям наукової діяльності професора — комп'ютерне моделювання динаміки систем твердих і деформівних тіл при складному русі, створення програмного забезпечення для розв'язання інженерних задач.

П.П. Лізунов — автор понад 150-ти наукових праць, серед яких дев'ять монографій, підручників і навчальних посібників. Головний редактор збірника наукових праць "Управління розвитком складних систем".

 

 • Oсновні працi науковця:
 • "Неклассическая теория оболочек и ее приложение к решению инженерных задач" (1978),
 • "Устойчивость периодических процессов в нелинейных механических системах" (1983),
 • "Колебания систем твердых и деформируемых тел при сложном движении" (1989),
 • "Колебания систем твердых тел в центральном силовом поле" (1989),
 • "Проектування комп'ютерних мереж з розподіленими базами даних" (2002),
 • "Інформатика. Комп'ютерна техніка. Комп'ютерні технології" (2003),
 • "Інформаційні технології в будівництві" (2003),
 • "Використання корпоративної комп'ютерної мережі в діяльності вищого навчального закладу" (2004),
 • "Розробка та впровадження інформаційно-інтегрованих програмних засобів для забезпечення кредитно-модульної організації навчального процесу на базі корпоративної комп'ютерної мережі" (2006),
 • "Створення інформаційно-освітнього середовища вищого навчального закладу" (2007),
 • "Інформаційні технології в управлінні науково-освітнім процесом вищого навчального закладу" (2008),
 • "Інформаційні технології як засіб підвищення якості навчання у вищих навчальних закладах" (2009),
 • "Основи інтегрованого управління природокористуванням і розвитком інфраструктури" (2010).

 

 


Украинский