КОМПЛЕКСНА СИСТЕМА ОРГАНІЗАЦІЇ ПЕРЕВЕЗЕНЬ НА ОСНОВІ ІНТЕРВАЛЬНИХ ГРАФІКІВ ТРАНСПОРТУВАННЯ

Заголовок (російською): 
Комплексная система организации перевозок на основе интервальных графиков транспортирования
Заголовок (англійською): 
Complex system of transportations organization on the basis of portage interval charts
Автор(и): 
В.І. Бабіч., Ю.А. Білик
Ключові слова (укр): 
перевезення, графік транспортування, модель, метод, система, інтервальний графік, комплексний підхід, управління проектами, класифікація, схема транспортування
Анотація (укр): 
Розглянуто загальний підхід до організації перевезень з висвітленням основних складових даного процесу. Запропоновано математичні моделі для розв'язання задач побудови ІГТ. Запропоновано розгляд комплексного управління та висвітлено основні етапи формування замовлень на транспортування з використанням інформаційних технологій управління проектами.
Анотація (рус): 
Рассматривается подход к организации транспортирования на основе интервальных графиков транспортирования и его использование в комплексе с информационными технологиями управления проектами.
Анотація (англ): 
The organization of transportation on the basis of portage interval charts approach and its usage is researched in a complex with information technologies project management.
Публікатор: 
Київський національний університет будівництва і архітектури
Назва журналу, номер, рік випуску (укр): 
Управління розвитком складних систем, номер 1, 2010
Мова статті: 
Українська
Формат документа: 
application/pdf
Документ: 
Дата публікації: 
28 Май 2010
Номер збірника: 
Розділ: 
Інформаційні технології управління
Університет автора: 
Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ
Литература: 
 1. Логистика: Учеб. пособие / Под ред.
  Б.А. Аникина. – М.: ИНФРА-М, 1999. – 327 с.
 1. http://www.m2m-t.ru/solution/?branches=citybus
 2. http://www.ibspyramid.com/about.php?a=11
 3. http://www.aha.ru/~ermasoft/product4.htm
 4. http://www.antor.ru/products/planirovanie-marshrutov/
 5. http://www.epicor.com/russia/Solutions/Pages/SupplyChain.aspx
 6. http://www.global-system.ru/index.php?id=67
 7. Мороз О.В. Планування автомобільних перевезень вантажів малими партіями:./О.В.Мороз  автореф. дис. на здобуття наук. ступ. к.е.н..-:К:.2003. – 20 с.

9.Управление процессами заводских перевозок безрельсовым колесным транспортом на основе логистики / Бабушкин Г. Ф. Запорожский нац. Тех.ун-т. — Запорожье : ЗНТУ, 2002. — 318 с. ISBN 966-7809-26-9.

 1. Бабіч В.І., Білик Ю.А. Математичні аспекти моделювання графіків транспортування вантажопотоків у будівельній галузі Бабіч В.І., Білик Ю.А.// Математичні системи та машини. К: 2009. – №3
 2. Перевертун І.М. Інформаційні технології комплексного організаційно-технологічного моделювання проектно-орієнтованих виробництв (на прикладі серійного будівництва): Дис. канд.техн.наук./К.: НТУ-КПІ, 2007 р – 160с.

В.І. Бабіч, Ю.А. Білик, Комплексне управління автотранспортно-орієнтованими системами з використанням інтервальних графіків".// Наукові праці ВНТУ. Електроне фохове видання .- Вінниця: 2009. №